38. rész

Rozsnyói-hegyek – Pásztortüzek Gömörben


"Mi gömöriek szeretjük szűkebb hazánkat "Kis-Magyarországnak" nevezni, mert a mi kincsek hazánk egyes vidékein elszórva találhatók, azok mind megvannak nálunk - kicsiben. A történet...

39. rész

Nemere-hegység – és az Úz-völgye hősei


Oly sokat fáztunk már a Kárpát-medencében és annyi fullasztó hőségben volt már részünk. Itt az ideje, hogy utánaeredjünk a keleti szelek fellegvárának, az ezeréves határ emlékeit...

40. rész

Alsó-Garam-mente – Kurtaszoknyás falvak között


Miután a virgoncan szaladó Garam folyó áttör a Közép-Kárpátok hegyakadályain, és a Kis-Magyar-Alföld széles keleti lapájára érkezik, nincs oka többé a sietségre. Szépen,...

41. rész

Bucsecs-hegység – Emléktúra az ezeréves határon


"A Bucsecs első rangú hegyormaink egyike. Magasságra az ismertek közt harmadik helyen áll. Legmagasb csúcsa, a La Omu. Két fő csúcsa között, melyek egyike hazánkba, más Oláhhonba esik,...

42. rész

Középső-Ipoly-mente I. – Hídverések ‘Gyarmattól ‘Nyékig


Kinek nem térkép e táj, és letekint a Nógrádi-medencén keresztülszaladó Ipolyra, érzi: a Vepor hegységben eredő és közel 250 km-es futás után Szobnál a Dunába torkolló folyó több...

43. rész

Középső-Ipoly-mente II. – Hídverések ‘Balogtól ‘Ságig


"Ez a táj közvetítő, afféle híd két pólus között, kiegyenlítő és kibékítő. Ha délről közelíted meg, átmenet a Kárpátok összefüggő magas gerincei felé, ha északról:...

44. rész

Keresztény-havas – Brassótól a Tömösi-szorosig – Corona ékköve


"Tehetném-e, hogy keblemet ihlet ne szállja meg, midőn e tájhoz közelitek, tehetném-e, hogy annak minden táját szépnek, elragadónak, minden hantját szentnek ne tekintsem? Hisz e vidéket,...

45. rész

Nagykő-havas – A hétfalusi csángók bércein


"Megint a Barcza gyönyörű terén vagyunk. A tömösi szoroson felül a Nagy-Kőhavasnak térbe kifutó előhegyei, szép fenyves erdők közül büszkén fölemelkedő merész sziklagerinczei...

46. rész

Zoboralja – “A csitári hegyek alatt”


Zoborvidék a szó szoros értelmében „egyedül álló” történelmi tájegység. Nem csak legendás csúcsa, a Zobor-hegy, de a két oldalán meghúzódó honfoglalás-kori magyar falvak is...