Selykszék – Tűzőrzők Kiscsűrtől Kiskapusig
Hazajáró műsorok

Selykszék – Tűzőrzők Kiscsűrtől Kiskapusig

342. rész
"Ha nem születtem volna is magyarnak, E néphez állanék ezennel én, Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb Minden népek közt a föld kerekén."
Petőfi Sándor: Élet vagy halál! (1848)

A középkori Magyar Királyságban, Erdély Királyföldjén, volt egy önálló közigazgatási terület, amelyet központjáról Selykszéknek neveztek. A szászok alapították, élén a király által kinevezett kerületi gróf állott, ügyeiket maguk intézték, hivatalnokaikat és papjaikat választották. Ezen a Nagyszeben és Medgyes közé eső dombvidéken, a szászok közé ékelődött magyar nemesi birtokokon magyar földműves települések alakultak. Selykszék végül a 16. században elvesztette önállóságát, de elnevezését egészen a 19. századig használták. Aztán a szászokat és a magyar urakat elűzték ősi földjükről. Erődtemplomaik és várkastélyaik gazdátlanul romosodnak. Ám vannak még itt magyar közösségek, akik, ha szórványban is, de kitartanak.