Hazajáró műsorok

Délnyugat-Bácska – A Duna mentén Palánkától Doroszlóig

276. rész

Hányszor nekiindultunk már, hogy keresztül-kasul bebarangoljuk Bácska se vége se hossza síkját. Csak éppen a Dunáig nyúló délnyugati szegletében, a szép emlékű vármegye névadó székhelyén, Bácson és környékén nem jártunk még. Pedig nemcsak a rég- és közelmúlt háborúskodásairól, a pusztuló romokról és kiürülő falvakról, de a földbe gyökerező szerves magyar kultúra tovább éléséről és a csírázó turizmusról is mesélnek a titkokat őrző dunai ártéri erdők, Bács tekintélyes vára, Doroszló kegyhelye, Gombos és Szilágyi kitartó közösségei.