Kemléki-hegység — A Varasdi-síkról a kőrösi hegyekbe
Hazajáró műsorok

Kemléki-hegység — A Varasdi-síkról a kőrösi hegyekbe

285. rész
"A kemléki hegység középső részéből két keskeny, meredek mészkőfal emelkedik föl, amelyek felületükön össze-vissza vannak repedezve."
 Hodinka Antal: A kálniki hegység (1901)

Akár a kem­lé­ki szik­la­fa­lak, úgy repe­de­zett össze a tör­té­ne­lem ero­dá­ló erői alatt a magyar élet is a szla­vón hegyek lába­i­nál. De a meg­ko­pott szín­fa­lak között élnek még régi tör­té­ne­tek — mind­ad­dig, amíg van, ki emlé­kez­zen rájuk. Ez az egyik ok, ami­ért eljöt­tünk ide, tör­té­nel­mi hazánk alsó része­i­be, a Varas­di-sík­ra, hogy szó­ra bír­juk a régi idők tanú­it: vára­kat, kas­té­lyo­kat, szent helye­ket a Drá­va­men­tén és oda­fent a hegyek­ben. A Kem­lé­ki-hegy­ség messzi kilá­tá­so­kat nyúj­tó csu­pasz szik­la­ge­rin­cén, mely­nek mész­kő­szik­lái igen nép­sze­rű­ek turis­ta ber­kek­ben. Ez a másik ok, ami­ért itt vagyunk. Meg külön­ben is: jó turis­tás­kod­ni, egy kis tör­té­nel­mi leve­gőt szív­ni és elbo­lyon­ga­ni a Kem­lé­ki-hegy­ség össze­re­pe­de­zett szik­la­vi­lá­gá­ban.