Kapusvidék – Átmenetek Kolozsban
Hazajáró műsorok

Kapusvidék – Átmenetek Kolozsban

298. rész
"Megismerni egy népet otthonában, szokásain és művészetén keresztül: turista cél. Látni eddig meg nem látott, hallani eddig meg nem hallott dolgokat, megismerni az eddig előttünk is ismeretlen magyar népünket, barangolni lelkének mélységei és magasságai között, csodálva művészetének és szokásainak drága, színes virágait: turistához méltó feladat!"
Papp Lajos: Kalotaszeg (1938)

Méltó feladat, bizony. Főleg, ha olyan földre lépünk, amelyet ezer éve lak a magyarság. Őseink még Árpád idejében húztak itt gyepűvonalat, kaput nyitva kelet és nyugat között. A kapun aztán átjárt tatár, török, s más ellenség, nem, csoda, hogy a Kalota nemzetség ősi földjének népe megfogyatkozott, míg a hegyek felől érkező betelepülők gyarapodtak. A Kapus, a Szamos és a Fenes öntözte dombvidék már átmenetet képez a Mezőség felé, de virul még itt a cifra népviselet és büszkén törnek az ég felé a kazettás mennyezetű fiatornyos templomok.