Felső-Marosmente — Kastélyok a Mezőség és Marosszék peremén
Hazajáró műsorok

Felső-Marosmente — Kastélyok a Mezőség és Marosszék peremén

311. rész
„A nagy hegyek már régen elmaradtak, erre szelíd hegyhátak gyönyörködtetik a szemet. A kedves tájnak van egy ékszere, a Maros napfényben csillogó lánca, melyen ezek a kastélyok olyanok, mint a gyöngyszemek.”
Mihály Géza

A vad szé­kely hegyek­ből lero­ha­nó­ban, az Erdé­lyi-meden­ce sík vidé­ke felé tar­tó útjá­ban egy kies domb­vi­dé­ken sze­lí­dül meg a Maros. A Mező­ség és Maros­szék pere­mén, Szász­ré­gen és Maros­vá­sár­hely között alig több, mint 30 kilo­mé­tert tesz meg, ám part­ja­in egy­mást érik a főúri kas­té­lyok. Csi­tu­ló víz­tük­ré­ben elmú­ló és meg­úju­ló épí­tett örök­sé­ge­ink tük­rö­ződ­nek, míg a med­rét kísé­rő domb­há­tak fal­vai szór­vá­nyo­so­dó és gya­ra­po­dó magyar közös­sé­ge­ket éltet­nek.