Branyiszkói-hegység
Hazajáró műsorok

Branyiszkói-hegység

316. rész

“A régi Magyarország északi határvármegyéinek koszorújában Sáros vármegye magas hegyláncokkal körülzárt háromszög, csúcsával délnek fordulva ékelődik Szepes, Abaúj és Zemplén vármegyék közé. Sáros uralkodó tájképi jellege Szinyei-Merse Pál festményeiből általánosan ismeretes. A folyók völgyeibe könyöklő dombok lankáit a szántóföldek hegynek-völgynek szaladó pásztái tarkítják. A dombok tetején itt-ott letarolt erdők maradványai szomorodnak. A dombokon túl erdős hegyek húzódnak, s ezek nem egy orma az 1000 métert is meghaladja. Az erdős hegyláncok közé hellyel-közzel fantasztikus sziklavilág szorul.”

Divald Kornél: Felvidéki séták, 1925