Branyiszkói-hegység – Sáros festői dombvidékén
Hazajáró műsorok

Branyiszkói-hegység – Sáros festői dombvidékén

316. rész
"A régi Magyarország északi határvármegyéinek koszorújában Sáros vármegye magas hegyláncokkal körülzárt háromszög, csúcsával délnek fordulva ékelődik Szepes, Abaúj és Zemplén vármegyék közé. Sáros uralkodó tájképi jellege Szinyei-Merse Pál festményeiből általánosan ismeretes. A folyók völgyeibe könyöklő dombok lankáit a szántóföldek hegynek-völgynek szaladó pásztái tarkítják. A dombok tetején itt-ott letarolt erdők maradványai szomorodnak. A dombokon túl erdős hegyek húzódnak, s ezek nem egy orma az 1000 métert is meghaladja. Az erdős hegyláncok közé hellyel-közzel fantasztikus sziklavilág szorul."
Divald Kornél: Felvidéki séták (1925)

Így látjuk, mert ilyennek akarjuk látni ma is Bánk bán ősi földjét, amit a Merse család birtokolt, Divald Kornél leírt és Szinyei Merse Pál megfestett. A Sáros és Szepes határán húzódó Branyiszkói-hegység máig megőrizte fenyves erdőit, bizarr sziklaformációit, szurdokait és barlangjait. Lábainál a fényűző kastélyokba és ódon templomokba is beleképzeljük még a büszke sárosi magyar urakat. Főleg annak tudatában, hogy a festői Szinye menti tájban nyíltak fel a szemei Szinyei Merse Pálnak, itt ébredt öntudatra és tanulta meg látni a természetet.