Liptói-medence – és az Alacsony-Tátra északi bércei
Hazajáró műsorok

Liptói-medence – és az Alacsony-Tátra északi bércei

287. rész
"Akinek kedves a természet, s szeret annak szépségeiben gyönyörködni, ne mulassza el megtekinteni a Vág völgyének azon részét, mely az Alacsony- és Magas-Tátra gránitcolossusai közé van beékelve. Liptómegyét értem e rész alatt, mely oly szép tájakkal van megáldva, hogy némelyikökben a természet alkotó erejének egy-egy remekét csodálja a szemlélő. Délen az Alacsony-Tátrának fenyveserdőkkel koszorúzott előhegyei sorakoznak kelettől nyugatig, melyeknek sötétzöld koloritját a kiszögellő mészkősziklák fehér színe teszi változatossá."
 Istvánffy Gyula: Az Alacsony-Tátra szépségei (1895)

Ezért a gyönyörködtető változatosságért jöttünk vissza Liptó vidékére. Vissza, mert az Alacsony-Tátra kristályos főgerincét már bejártuk. Gyephavas hátairól sokszor tekintgettünk északi mészkőköpenye felé, amelyet a Vágba siető mellékpatakok völgyei szabdaltak. Nem mulasztjuk el megtekinteni a Liptói-medencét övező, karsztjelenségekben gazdag hegycsoportok mellett a Vág völgyének középkori emlékeit sem.