Szövetségeseink

„Egy úton – egy célért”

Egyletünk céljai és értékei hatékony képviselete érdekében fontosnak tartja, hogy rokon szellemiségű szervezetekkel szoros együttműködésben munkálkodjon, hogy újra összekösse az elszakadt szálakat, hogy erős szövétnekkel fogja össze a Kárpát-medence magyar honismereti és turista közösségeit. Ahogy a partner szervezetekkel megkötött szövetségi megállapodásban szerepel: „A Szövetség tagjai a kárpáti természetjárás hagyományait szem előtt tartva együtt munkálkodnak a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erősítésén, elsősorban a honismeret és a turizmus eszközeivel.” A gyakorlatban együttműködésünk keretében programjainkról kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, azokon kölcsönösen részt veszünk, valamint tagjainknak rendszeres tájékoztatást adunk a másik egyesület életének főbb eseményeiről. Örömmel várjuk minden olyan szervezet jelentkezését, amely kész arra, hogy közös céljainkért közös utat járjon velünk.