Középső-Ipoly-völgy 1. – Hídverések ‘Gyarmattól ‘Nyékig
Hazajáró műsorok

Középső-Ipoly-völgy 1. – Hídverések ‘Gyarmattól ‘Nyékig

42. rész
"A palócok földje nem hegyvidék, mert nem völgyek süllyednek a hegyek közé, és nem alföld, mert seholsem sík és mindenhonnan látni hegyeket. Az ember itt nem hódította meg a hegyet, mint a Kárpátok egyes vidékein, csak éppen meghúzódott alája. A falvak úgy állnak a hegytömbök körül, mintha lecsúsztak volna róluk. Ezen a tájon nincsenek hegységi emberek, akiknek arcát érdesre fújta a szél és nincsenek alföldi emberek, akik komolyak, nyugodtak, puritánok mint a síkságok arca. A hegyekkel szemközt az Ipoly folyik, lankás partok és érzelmes fűzek között. Nagyokat kanyarodik, mellette üde rétek nyúlnak el, mezei virágokkal és tikkadt falvak sárviskókkal."
Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság

Kinek nem térkép e táj, és letekint a Nógrádi-medencén keresztülszaladó Ipolyra, érzi: a Vepor hegységben eredő és közel 250 km-es futás után Szobnál a Dunába torkolló folyó több mint egy vízfolyás. Aki itthon van Palócföldön, tudja: az egykor szabadon kanyargó Ipoly az évezredek alatt gyakori kiöntéseivel gazdag természeti élőhelyeket alakított ki, mígnem jött a mindig telhetetlen ember, és meg nem regulázta. De középső folyásán maradtak még szabályozatlan szakaszai, melyeket ma is értékes folyóparti növényzet, mocsarak, ártéri erdők és széles rétek szegélyeznek. És így van ez a partja mentén élő emberekkel is. Az Ipoly, ami egy évezreden át összekötötte a Hont és Nógrád határán fekvő falvak lakóit, magyart a magyartól elszakító határfolyó lett. Ám az elcsatolt települések népe hittel és kitartással átvészelte a vészkorszakot, s a két oldal kapcsolatai mintha lassan kezdenének újraéledni.

Látnivalók / Felvidék / Hont

Amikor Kürtgyarmat nevű honfoglaló törzsünk itt telepedett le a Nógrádi-medencében, vagy amikor a 15. században a Balassa nemzetség vette birtokba az Ipoly partjait, vajon gondolták-e, hogy Balassagyarmat egyszer határvárossá lesz.

Pedig az Alföldet Felső-Magyarországgal összekötő út mentén fekvő város a török megszállás után hosszan tartó virágkort élhetett. Nagyszabású épületei, a ma már városházaként működő régi vármegyeháza és az 1835-ben felavatott új vármegyeháza hű képét festik egykori nagyságának és megyeközponti rangjának. Itt még a hivatalokba is olyan emberek jutottak, mint az 1840-es évek aljegyzője, Madách Imre. Vagy a ’70-es évek vármegyei hivatalnoka, Mikszáth Kálmán.

Aztán a 20. században már annak is örülhetett a város, hogy legalább a csonka ország része maradt. Az első világháború utáni országvesztő vörös zűrzavart kihasználó cseh megszállókat ugyanis 1919-ben halált megvető bátorsággal verték ki helyi hazafiak, megmentve a város és a haza becsületét. Így lett Balassagyarmat immár törvénybe iktatva is a legbátrabb város. A csehkiverésre – évtizedes elhallgatás után – ma már „Civitas fortissima” néven múzeum is emlékezik. A Tanácsköztársaság terrorja alatt a legbátrabb városban menedékre lelő kiváló honleány, Tormay Cécile emlékét a városban emléktábla őrzi. A századforduló legkiemelkedőbb írónője itt írta a vörös rémuralomról szóló „Bujdosó könyv” néhány fejezetét.

Bővebben...

A Korponai-fennsík lejtőjén felszik Ipolynyék, ahol példaértékűen őrzik az anyanyelvi, vallási és kulturális hagyományokat. A kultúrház előtt áll Esterházy János szobra. A falu messze földön híres borairól.

Bővebben...

Ipolyszög határán elterülő Égerláp védett területet, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik, az Ipolyt kísérő mocsaraknak az egyik utolsó darabja. A lápvilágot vízben álló égeres erdőfoltok, nádasok és bokorfüzesek tarkítanak. Igen gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik.

Bővebben...

A Középső-Ipoly-mente Nemzetközi Jelentőségű Vizes élőhely, azaz Ramsar terület. Kiérve az égerlápból, a Páskom-legelő tanösvényen, Dejtár határában az Ipoly mentére oly jellemző rétek egyikére érünk. Az Ipoly-mentének ezen a viszonylag szűk területén jól megférnek egymás mellett a madarak, az erdei vadak és az őshonos magyar háziállatok is. Mivel a homoki parlagok megőrzése szempontjából is jót tesz a legeltetés, a Nemzeti Park Ipolyvece határában jelentős magyar szürkemarha állományt tenyészt hagyományos módszerekkel.

Bővebben...