Hazajáró műsorok

Rozsnyói-hegyek – Pásztortüzek Gömörben

38. rész

“Mi gömöriek szeretjük szűkebb hazánkat “Kis-Magyarországnak” nevezni, mert a mi kincsek hazánk egyes vidékein elszórva találhatók, azok mind megvannak nálunk – kicsiben. A történet tanítja, hogy e vármegye mindenkor hű és számottevő része volt e hazának és a jóból, rosszból egyaránt kivette a maga részét. Vannak országos hírű, történelmi nevezetességű műemlékei, világhírű természeti csodái, ritkaságai, vadregényes tájai. Van jó, daliás népe, a melyből a “vörössapkások” hőseit toborzották. És van erdősége, annyi és olyan, hogy messze földön ritkítja párját.”

 Gróf Andrássy Géza: Gömör-Kishont vármegye

Felvidék. Gömörország. Gömör-Szepesi érchegység. Rozsnyói-hegyek. Pozsáló. Ízlelgetjük e történelmivé vált földrajzi elnevezéseket, s ahogy közelítünk hozzájuk, valamiért hevesebben ver a szívünk. A hegyoldalak sűrű erdőit ugyan széltörések és írtások tépázták meg, s az évszázadok kisség megmarcangolták a tájék épített örökségét és magyarságát is. Ám az Ökör-hegy lábánál, a Rozsnyói-medencében elterülő apró gömöri falvakban vannak még, akik őrködnek a rend felett. A Bebekek és Andrássyak ősi földjén bepillantunk az ódon kastélyok, üszkös várromok régi színfalai mögé, majd felkapaszkodunk a Rozsnyói-hegyekbe, hogy a Pozsáló gerincén felülemelkedve a hétköznapokon a magasból ünnepeljük a végtelen gömöri táj megnyugtató szépségét.

Látnivalók / Felvidék / Gömörország

Jólész kicsiny, felső-gömöri falu, melynek híres szülöttje Cházár András, az az ügyvéd, aki a 18. században megteremtette a magyar siketnéma oktatást. A települést körülölelő hegyek szikláiról pazar kilátás nyílik a településre.

Bővebben...

A településen honfoglalási emlékmű található, valamint az Andrássy család 1904-ben, szecessziós stílusban épült mauzóleuma. A falu felett magasodik a család ősi fészke, a 13. században épült vár.

Bővebben...

Történelmi hazánk egyik legnagyobb nemesi családjának birtoka volt Betlér. Az ősparkban díszeleg szépséges kastélyuk, ahová Krasznahorka várából költöztek át az Andrássyak, s oly erős gyökeret vertek itt, hogy egészen a második világháború végnapjaikig, 1945-ig lakták. Így maradhatott meg régi berendezésének nagy része, híres vadásztrófea-gyűjteménye és barokk könyvtára is.

Bővebben...

Rozsnyó egykori szabad királyi város, lakói bányászattal foglalkoztak. A Felvidék legnagyobb középkori főterén áll a jezsuták alapította diáktemplom tűztornya, a Rákóczi őrtorony. Rozsnyó fontos szerepet töltött be a Rákóczi szabadságharcban, 1706-ban a fejedelem innen kormányozta a fennhatósága alá tartozó országrészeket. Ennek emlékét a városháza falán emléktábla őrzi. És a főtéren található Andrássy Franciska, az özvegyek és árvák jóságos szívű támogatójának szobra is. A Bányászmúzeum előtt áll a Kossuth-szobor.

Bővebben...

A Pipityke kopasz tetejéről remek kilátás nyílik a Rozsnyói-medencére és a Gömöri-érchegység vonulatára.

Bővebben...

A rozsnyóiak „szent hegyéről”, a Nagy Kőnek vagy Ökörhegynek is nevezett tetőről minden égtáj felé nagyszerű a kilátás. Innen látható a Rozsnyói-medence fölé emelkedő Gömör-Tornai karszt, mögötte pedig a Bükk hegység is előbújik. Észak felé a magasabb vonulatok, az Alacsony-Tátra, a Káposztafalvi karszt és a Magas-Tátra is megmutatja magát. A hegycsúcs nemcsak földrajzi, de történelmi szempontból is jelentős, hisz 1938 után, az első bécsi döntéssel a Mátra két évtizedes szomorú hegemóniáját megdöntve 3 évig hazánk legmagasabb hegyormává lépett elő.

Bővebben...