Felső-Nyárádmente 2. — Bekecs alatt Nyárád tere
Hazajáró műsorok

Felső-Nyárádmente 2. — Bekecs alatt Nyárád tere

90. rész
"Tudjuk, ebben a kis völgyölben, nemcsak a lélekszám nem változott az elmúlt 100 esztendő alatt, de akkora itt a mozdulatlanság, hogy az már-már szanatóriumi. A közel félezer éve írásokban is feljegyzett, őseink által lakott, székelyek által megtartott, kicsi öl, makulátlan tiszta, s biztos alap azok számára, akik innen repülnek ki a nagyvilágba. Akik ide születnek, itt teszik meg első lépteiket, s itt gügyögik anyanyelvünk első szavait. Itt teszi őket keresztvíz alá, és itt konfirmálja meg őket református lelkipásztoruk. Aki, szomorú, de itt is többet kísér utolsó útra, mint keresztelőre. De még fordulhat történetünk kereke, ha nem adjuk fel."
Csíki Sándor: Lármafák székely ormokon

Jól bele­ga­ba­lyod­tunk a maros­szé­ki kerek erdő­be. Nincs is miért kike­ve­red­nünk innen, annyi­ra szív­de­rí­tő itt a Fel­ső-Nyá­rád men­tén hazát jár­ni. Van itt min­den szép és jó: lan­kás hegyek, völ­gye­ik­ben csen­de­sen meg­la­pu­ló, műem­lé­kek­ben gaz­dag fal­vak, szí­ves ven­dég­lá­tás­sal és élő szé­kely gyö­ke­rek­kel. A Kis-Nyá­rád men­tén jöt­tünk fel a Bekecs­re, most a Nagy-Nyá­rád völ­gyé­be eresz­ke­dünk lefe­lé, aho­va nem­hogy a modern kor hátul­ütői, de még a refor­má­ció sem hatolt be. Ezért is neve­zik a kato­li­kus fal­vak vidé­két maros­szé­ki Szent­föld­nek, ahol marok­nyi szé­kely „egy osz­to­vá­tá­ban sző­ve” őrzi az anya­nyel­vet és a hitet.

Látnivalók / Székelyföld / Marosszék
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...