Bodzai-havasok — Hadak útján a bodzai határszélen
Hazajáró műsorok

Bodzai-havasok — Hadak útján a bodzai határszélen

117. rész
"Az emberi véges láttehetség csaknem korlátlanul merenghet el a természet üde nagyszerűségén, mely szebb és festőibb berendezésben sehol sem tűnik fel, mint épen a havasok közt. Valóban a teremtő a tájberendezés szépségében éppen honunk határszéleinél remekelt leginkább, mintha ez által akarta volna a hontól távozó keblébe a hazához való ragaszkodás szívnemesítő érzetét beoltani."
Orbán Balázs: Bodza vidéke (1868)

Ilyen szív­ne­me­sí­tő­en szép a Kár­pát­ka­nyar­ban, a Bodza völ­gye és a Csu­kás hegy­ség között, a Három­szé­ki-meden­ce fölött húzó­dó határ­szé­li hegy­ség, a Bodzai-hava­sok is. A Kár­pá­tok­nak ez a dél­ke­le­ti csücs­ke nem­csak föld­raj­zi for­du­ló­pon­tot jelöl, de a tör­té­ne­lem­ben is min­dig a hadak útja volt. Jöt­tek-men­tek itt a Bodzai-szo­ro­son át a róma­i­ak, Atil­la király hun­jai, a tatá­rok, az oszt­rá­kok és a világ­há­bo­rús hadak, védel­mi rend­sze­rek sorát hagy­va maguk után az utó­kor­nak. Az egy­kor for­gal­mas bodzai út mára a turis­ták rit­kán járt ösvé­nyé­vé sze­lí­dült. A legen­dák útja ez, a rég­múlt­ba vezet, de egy­ben össze­kö­ti a jelen­kor magyar éle­tét is az örök ter­mé­sze­ti érté­kek­kel.

Látnivalók / Erdély / Barcaság
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...