Hazajáró műsorok

Jávornik-hegység – és a Vág legendás völgye

187. rész

“Olyan vidék tárul föl előttünk, melyben minden, ami fenségeset a természet alkotni tud, egységes egésszé egyesül itt az ország bérces határán. Egy darab történelem ez a vidék: amerre szemünk tekint, mindenütt nagy múltakról szóló emlékek a hegyormokon. A napsugár itt két ország belsejébe tekintő hegycsúcsokon törik meg, s rengeteg erdők sűrűjében csak nehezen szűrődik át. A Vág hosszan elnyúló völgyében Trencsén megye éjszaki határvonala a Jávornik-hegység, melynek fő gerince a magyar-morva határon áll; itt emelkednek legmagasb tetői is.”

 Lovcsányi Gyula: Trencsénmegye (1899)

Térben és történelmi távlatokban kissé félrehúzódik, de a Hazajáró fürkésző tekintete elől nem bújhat el az erdőkkel borított Északnyugati-Kárpátok külső vonulatába simuló Jávornik-hegység. A magyar időkben még Iharos, vagyis Juharos néven emlegetett vonulat Felvidék gyepűjén, a festői Vág völgye fölött emelkedik. Bércein is völgyein legendás várak, főúri kastélyok, Árpád-kori templomok tanúskodnak a régi magyar világról, míg odafent az időtlen rengetegben téli és nyári turista útvonalak sűrű hálózata csalogatja a hazajárót.

Látnivalók / Felvidék / Trencsén

A Kis- és a Nagy- Manin-hegyet választja el egymástól a hasadék. A sziklatömbök között gyors folyású patakot találunk. A Manini-hasadék turisztikai feltárását és járhatóvá tételét a Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti Osztályának köszönhetjük. A hatalmas sziklakapun átlépve érünk a Vág völgyébe.

Bővebben...

A fényes középkorban még a nyitrai püspökség birtoka volt, már a 13. században állt Nagybiccse Mindenszentek temploma. És állt az ősi vár is, aminek a helyére 1571-ben az akkori nyitrai püspök, Thurzó Ferenc reneszánsz várkastélyt álmodott. És ha egy főnemes főpap megálmodott valamit, az bizony meg is valósult. De milyen a sors: éppen abban az esztendőben, amikor az utolsó kő is a helyére került, Thurzó Ferenc befejezte földi pályáját. Csak szelleme és özvegye, Zrínyi Katalin költözhetett be gyermekeivel a frissen elkészült épületbe. A fiú, Thurzó György nádor, apja munkáját folytatva a kastélyt tovább bővítette. Sőt, lánya esküvőjére 1601-ben egy külön reneszánsz nászpalotát is építtetett. Úgy hírlik, Judit lakodalma – illusztris vendégsereg jelenlétében – kerek egy esztendeig tartott. De nemcsak vígságoknak adtak teret Biccse falai. 1611-et írtunk, amikor a nádori törvényszék itt ítélte örökös várfogságra a csejtei úrnőt, Báthory Erzsébetet. Aztán a Thurzók kihaltak, Esterházy kézbe került a kastély, de ők már nem ragaszkodtak annyira Biccséhez, így fénykora lassan leáldozott.

Bővebben...

A Vág mentén szinte egymást érik múltunk emlékdarabkái. Jeszence kastélyát még a Szúnyogh család építtette magának, a 15. században.

Bővebben...

A vágbesztercei várat a 13. században építették, tulajdonosai között volt Csák Máté, Czillei Ulrik, valamint Luxemburgi Zsigmond királyunk is, aki feleségének, Borbálának ajándékozta. A mohácsi vész után a Podmaniczky család birtokába került.

A várból csodás kilátás nyílik a Vág-völgyére.

Bővebben...

A Javorina gerincén találjuk a Kohutka síközpontot, amely történelmi hazánk és Morvaország ezeréves határa. A Sztolecsni-hegy tövében az 1930-as években épült a Portás hotel. Neve az ősi határ őreire, portásaira utal. A Jávornik sík, fenyvesekkel vadregényes hátán csak ritkán akad egy kis tisztás, ami kilátást enged az északi, Morvai-Beszkidekre.

Bővebben...

A Sztratanec csúcsára a kőkeresztek mellé már kilátó is épült, hogy a fenyvesek fölé emelkedve körbe nézhessünk. A Beszkideknek hátat fordítva, délkeletre, a Vág völgyén túl végre a Sztrázsó és Fátra környéki hegyeket is szemügyre vehetjük.

A Jávornik morvaországi vidékére jellemző, hogy hegyoldalainak irtványain, a világtól elzárt nyári szállások alakultak ki.

A nyugati hegyvidék történelmünk egy ismeretlen szeletének is színpadául szolgált. Az 1866-os porosz-osztrák háború idején történt, hogy az osztrák császári csapatok főparancsnoka, Benedek Lajos táborszernagy ezeken a gerinceken átkelve vonult vissza seregével Olmücből Pozsony felé.

 

 

Bővebben...