Gyimes – A csángók patakországa
Hazajáró műsorok

Gyimes – A csángók patakországa

11. rész
"Ily tüneménynél, egy ily nagyszerű tájnál szebbet se Tyrol, se Svájcz nem tud felmutatni, s mi még sem ismerjük, még kevésbbé méltányoljuk e szép hazát. Kétségtelenül szép a Székelyföldnek lakott része is, de ki azt valódi nagyszerüségében akarja ismerni, annak be kell hatolni határhavasaink nagyszerü tömkelegébe, meg kell utazni azon gyönyörü hegyszorosokat, melyeket a teremtő mint e szép haza büv-utjait helyeze a határszélre, s csak akkor fogja azt egész nagyszerüségében, egész pompájában ismerni. "
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása (1868)

Nem tudunk ellenállni Orbán Balázs invitálásának. Ismét itt vagyunk a keleti végeken, a Székelyföld peremvidékén.  A Tarkő-hegység és a Csíki-havasok között a Tatros folyó egy 30 km hosszú, de alig néhány száz méter széles völgyet vájt ki magának, amelybe mindkét hegységből számtalan keskeny mellékpatak torkollik. Az erdőkkel, havasi kaszálókkal festői hegyoldalakkal és patakokkal szabdalt gyimesi táj völgyeibe: ebbe a különleges természeti környezetbe a történelem Ura egy páratlan hagyományvilággal rendelkező világot alkotott. A gyimesi csángó magyarok országát, ami a Kárpátok vízválasztóján, a Gyimesi-hágónál kezdődik és az ezeréves határon, a Gyimesi-szorosnál végződik. Útra kel hát a Hazajáró, hogy „behatoljon a Székelyföld határhavasának nagyszerű tömkelegébe,” és a Gyimest övező vadregényes havasok mellett megismerkedjen lent a patakok völgyeiben, a hegyek elszigeteltségében élő, de anyanyelvüket, néphagyományaikat híven őrző és minden körülményben magyarnak megmaradó gyimesi csángókkal.

Látnivalók / Székelyföld / Csíkszék

Csíkszeredától 30 km-re északkeletre a Tatros völgyében fekvő hosszan elnyúló szórványtelepülés.A Tatros völgye a 17. század közepén még lakatlan volt. A benépesülés a székely határőrség létrehozásával kezdődött, majd a gyimesi hágón át a nehéz életkörülmények és a katonáskodás elől vándoroltak ide főleg csíki székely néptömegek, több hullámban. Egy részük meg sem állt Moldváig, mások viszont itt maradtak, és megalapították Gyimesbükköt majd Középlokot és Felsőlokot. Részei: Récepataka, Sántatelek, Komját vagy Karácsony, Rajkók vagy Farkasokpataka, Bothavaspataka, Rána- vagy Ciherekpataka, Görbepataka, Ugrapataka, Szőcsökpataka, Gáborokpataka, Nyíresalja.

Bővebben...

A Csíki-havasok főgerincének legfontosabb pontja a Gyimes-hágó, más néven Fügés-tető. Innen remek kilátás nyílik a Gyimesi-medencére, a Tatros völgyére és a Gyimes völgyére.

Bővebben...

A kápolna már az 1767-ben készült katonai térképeken is szerepelt. A rom feltárása 2010-ben kezdődött. A helyiek a romoknál emlékművet kívánnak emelni Szent László tiszteletére, így őrizve Erdély védőszentjének szellemét.

Bővebben...

Őstörténetünkre oly jellemző, hogy a Pogánynak nevezett havason a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye 1000 éves alapításának emlékére áll fakereszt, aminek felirata a magyarság ősi Krisztus-hitére emlékezteti a vándort, aki innen megcsodálhatja a Nagy-Hagymás mészkőszikláit, valamint a Tar-kő havast és a gyimesi tájat is.

Bővebben...

A Szép-havason is egy kápolna romjai találhatók, egykori búcsújáró hely, ahol a moldvai csángók és az erdélyi magyarok találkoztak. Ma az erdélyi Szép-havas Egyesület munkálkodik azon, hogy a romoknál emlékhely épülhessen.

Bővebben...

Korábban Gyimesközéplok része, a trianoni békeszerződés előtt Csík vármegye Szépvízi járásához tartozott. Az idelátogató megcsodálhatja a klasszikus csángó házakat, valamint életet.

Bővebben...

Az 1195 m magas Bilibók csúcsán található. A II. világháborúban véres ütközetek színhelye volt. A hősök dicsőségére a tetőn emlékművet állítottak. Innen rálátás nyílik a Gyimesi-szoros vidékére.

Bővebben...

Ahol a Kárenta-pataka beletorkollik a Tatrosba, ott húzódik az ezeréves határ. Felette egy dombon a völgy első római katolikus temploma, a kontumáci Nagyboldogasszony kápolna áll. Mellette közvetlenül világháborús katonai emlékhely fogad. A szorosban a MÁV legkeletibb őrháza található, ahol Bilibók Ágoston vasúttörténeti gyűjteménye tekinthető meg. Az őrház fölött, a Kőorr-hegycsúcs Antalok sorka nevű nyúlványán áll a romos Rákóczi vár, melynek szerepe mindig is a határ ellenőrzése volt.

 

Bővebben...