Hazajáró műsorok

Sepsiszék – Kúriák földjén

235. rész

Még épphogy ráfér Székelyföldre, az Olt szeli ketté, a Tusnádi-szoros és a Barcaság között húzódik meg, a Kárpát-kanyar ölelésében. A három szék egyike: Sepsiszék. Úgy három évszázaddal azelőtt, hogy Kolombusz behajózott volna Amerikába, ezt a földet már „terra Sicolorum terre Sebus” néven emlegette II. András királyunk, amikor épp a szászoknak adott kiváltságokat. Aztán 1562-ben egyesült Kézdiszékkel és Orbaiszékkel, s Háromszék része lett. Sok vér és verejték folyt le azóta az Olton és a Feketeügyön, de a gótikus templomok és régi kúriák falai állnak még. Tartja magát a Kökösi-híd is. Ahogy feltartóztatta a betörő seregeket, úgy próbál most megálljt parancsolni a viharkapun beáramló idegen balkáni szellemnek, és őrzi a legendák földjét: Székelyföldet.

Látnivalók / Székelyföld / Háromszék

A ma már unitárius hitre tért híveket szolgáló templom falain kopott freskók őrzik egy letűnt korszak emlékét. A protestánsok által lemeszelt középkori falképeket Huszka József tárta fel a 19. század végén. Hat évszázad távlatából elevenedik meg Szent László-legendája. A másik falsávban Jézus életének jelenetei tűnnek elő.

1977-ben egy földrengés súlyos károkat okozott a templomban, de Isten megingathatatlan házát a ’90-es években sikerült helyreállítani.

Bővebben...

A hagyomány úgy tartja, Úz vezérnek volt szállásterülete itt, a Feketeügy jobb partján. Uzon szabad székely népe és templomuk aztán sok viszontagságon mentek keresztül.

A Béldiek uzoni birtokán Háromszék főkapitánya, Béldi Pál is menedéket nyert egykor, akitől Mikes Kelemen háromszéki főkapitányra szállt a birtok a 17. században. A kastély utolsó tulajdonosa Mikes Kelemenné Béldi Emma volt. Aztán jöttek a kommunisták, hogy végképp eltöröljék a múltat. De a csillagok járása változó: a messziről jött látogatót ma újra a régi birtokos Mikes család sarja, Zsigmond fogadja.

Az uzoni kúriában színvonalas kiállítás fogadja az erre járót, ami az Erdélyi Fejedelemség korszakát mutatja be.

Bővebben...

Lisznyó ősi székely falu, amiről a református templom toronygombján található nap és félhold tanúskodik. A templom kőkerítése háborús időkben fontos szerepet játszott a nép védelmezésében, ma viszont szellemi fronton nyújt menedéket a délkeleti végvidék székelységének.

Bővebben...

A Bodzai hegyek lábánál, Háromszék déli határát őrzi Bikfalva. A település Nagy-Magyarország legdélkeletibb csücskében fekszik, első írásos említése 1321-re tehető. Évszázadokon át szabad székelyek lakták, akik a határvédő szolgálataikért adómentességet és önrendelkezési jogot kaptak a magyar királytól. Az egykori székely lófők épített hagyatékai a kőből épült tornácos kúriák.

Vannak, amelyek érintetlenül pusztulnak. Mások a szakszerűtlen átalakítások áldozataivá válnak, de akadnak szép példák a megújulásra is. Ilyen Kerezsi János kúriája is. Ma már falukép-védelmi program is segíti az értékes épületek megmenekülését.

Bővebben...

A Bodzafordulói hegyek legmagasabbja a Piliske-tető. A túra kiindulópontja Dobolló. Innen Enyhén emelkedő úton kanyargunk felfelé a Piliske erdő borította bérce felé.

A fáradalmakért fenséges kilátás kárpótol: A Háromszéki-medencén túl felsejlik a Feketehalom fölé magasodó Kotla-hegy és a horizontba vesző Baróti-hegység.

Délnyugat felé a Keresztény- és a Nagykő-havas, mögöttük pedig a Bucsecs őrködik.

Bővebben...