Zempléni-szigethegység – Ahol a Bodrog születik
Hazajáró műsorok

Zempléni-szigethegység – Ahol a Bodrog születik

104. rész
"A különálló hegycsomók közül a legnagyobb az úgynevezett zempléni szigethegység mindössze 15 km hosszú, s legnagyobb hegye, a Csókás, csakis 472 méterre emelkedik a tenger színe fölött. Ez a szigethegység alsó részében a nagy Alfölddel érintkezik, mert délkeleti és déli részén a Bodrog folyó határolja. Nyugatról az eperjes-tokaji hegyláncztól a Ronyva-patak választja el. Völgyei közül legnagyobb a Bári-patak völgye."
Buza János: Zemplén vármegye természeti viszonyai

Ezek a történelmi Zemplén vármegye sátoraljaújhelyi járásának természeti keretei. S hiába csonkolták le rólunk úgy, ahogy van, az egész zempléni dombvidéket, a határok lassan elhalványulnak és Újhelytől Imregig újra egységes tájként tekinthetünk e vidékre. A kihűlt tűzhányók és lepusztult rögök ma is sokszínű történelmi, néprajzi és gasztronómiai kincseket rejtenek. A Bodrog szülőföldje, a tokaji borvidék északi határa, Rákóczi, Kossuth, Kazinczy földje ez, ahol gazdag épített és szellemi örökség vár ránk.

Látnivalók / Felvidék / Zemplén

A Sátor-hegy alját már Árpád magyarjai birtokba vették. A Ronyva-patak partján ülő ’Újhely idővel Zemplén fővárosává nőtte ki magát. Nagyságára emlékeztet Barátszer városrészében az ősi pálos, majd később piarista kolostor épületegyüttese.

A történelmi belváros Trianon, majd a szocializmus nyomasztó évtizedei után újra visszanyerte fényes arculatát és régi hangulatát.

Bővebben...

Az Imreg fölötti domboldalon a 18. században telepedtek meg a minoriták, és Assisi Szent Ferenc tiszteletére mindjárt kolostort és templomot építettek. Egyre többen jöttek a zarándokok, Imreg nevezetes búcsújáróhely lett, mígnem 1950-ben megérkeztek a bolsevikok is és száműzték innen a szerzeteseket. 1999-ig kellett várni, hogy visszaköltözzön a rend a vaskos falak közé. Itt található Sulyánszky György síremléke. Euszták páternek jutott az a szomorú szerep a történelemben, hogy 1849. október 6-án Aradon a tizenhárom vértanút utolsó útjára kísérje. Faggatták is a hatalom emberei a pátert, de ő sem az aradi hősök gyónási titkát, sem a Szent Korona rejtekhelyét nem árulta el. Ide menekült, nyolc esztendeig élt itt száműzve, a világtól elzárva, és titkát e sírba vitte.

Ősi rejtelmek őrzője és nevezetes történelmi hely Imreg déli szomszédja, Zemplén is. Anonymus szerint Árpád itt vívott csatát Zalán bolgár fejedelem seregével. Majd Szent István király maga tette meg a vármegye székhelyévé, s így lett Zemplén a vármegye névadó települése. A Bodrog partján ma is állnak 11. századi várának sáncai. A földvárat ma már 2 templom tornya jelöli.

A krónikák szerint 1258-ban IV. Béla király még országgyűlést is összehívott Zemplénbe. A megyegyűléseket rendre itt tartották. 1668-ban megépült a vármegyeháza. Ha tudták volna építtetői, hogy alig pár esztendő és 1685-ben a vármegye székhelye elköltözik Sátoraljaújhelyre.

Zemplén nemcsak történelmi, hanem földrajzi szempontból is tündöklő helye hazánknak. Mert bizony a Bodrog szülőföldjét nem hegyi patakok forrásánál kell keresnünk, hanem itt, a Bodrogköz és a zempléni hegyek közötti síkon. A forrás nélküli Bodrog itt születik öt folyó egyesüléséből. Az Ung, a Feketevíz, a Laborc, az Ondava és a Latorca folyók vizei találnak itt egymásra. Innentől a folyó, már Bodrog néven indul tovább, hogy 70 km-es kanyargós útja végén Tokajnál torkolljon a Tiszába.

Bővebben...

A magyar nyelv nagy hatású megújítója, Kazinczy Ferenc békében nyugodhat, látva, hogy egykori lakhelye és örök pihenőhelye, a magyar nyelv élő és viruló központja, a magyar parnasszus lett. Az emlékparkban 2007-ben nyitotta meg kapuit a Magyar Nyelv Múzeuma, ahol a fiatalok számára is vonzó interaktív kiállításon ismerkedhetünk meg a nemzet alappillére és éltető ereje, az anyanyelv több mint ezeréves történetével, csodás rejtelmeivel és szépségeivel.

A korábban Kisbányának nevezett községet maga Kazinczy nevezte el Széphalomnak. 1806-tól hosszú éveket töltött itt, s 1831-ben a végzetes kolera is itt küldte az égbe.

Itt nyugszik fia, Kazinczy Lajos is, aki a ’48-as szabadságharc ezredese volt, amiért 1849-ben Aradon kivégeztek.

A hajdani Kazinczy kúria kertjében Ybl Miklós tervei alapján a Magyar Tudományos Akadémia 1859-ben emelt mauzóleumot.

Az író halhatatlanságát jelzi, hogy a családi sírkert valóságos nemzeti zarándokhellyé vált.

Bővebben...

A Bodrog jobb partjának első faluja Borsi. A hagyomány szerint nevét Bors vezértől kapta, de a község egy másik vezérről lett igazán híres, akinek itt, a kastélyban ringott bölcsője. 1676-ban ugyanis itt született a nagyságos vezérlő fejedelem, II. Rákóczi Ferenc.

Bővebben...

Bári itt van a Zemplénben. Mindjárt kettő is, az Árpád-kori Kis-és Nagybári, melyeket 1960-ban egyesítettek. A települést főleg reformátusok lakják. Kisbári református temploma román kori, a 13. században épült. Benne ma is ott áll egy 17. században faragott pad, töredékes Biblia-idézettel.

Bővebben...