Szebeni-havasok – és a szász sasfészek
Hazajáró műsorok

Szebeni-havasok – és a szász sasfészek

86. rész
"A keskeny csapás végtelen fenyvesek között vezetett, melyek bólogattak, sóhajtoztak és nyögtek az itt uralkodó örökös szél nyomása alatt. Az erdő olyan végtelen, olyan sötét, olyan szomorú volt, a fák úgy jajgattak, úgy hajladoztak, mintha egy soha meg nem szűnő sóhajban, egy névtelen szemrehányásban fordulnának az egek urához, panaszkodva ellenünk, kik évszázados nyugalmukat zavarjuk meg. Nem félelmes volt ez a végtelen erdő, hanem ünnepélyes."
Kós Károly: A Szebeni-havasok közt (1901)

Két világ, Erdély és Havasalföld természetes határa, a vad Déli-Kárpátok egy szolidabb, de igen jóvágású széles hátú hegycsoportja kerül a Hazajáró terítékére. A főként kristályos palából felépülő Szebeni-havasok Királyföld déli határvidékén, a Páring, a Lotru és a Kudzsiri-havasok között állja az idők viharait. Több mint 2200 méteres csúcsaival délről zárja a Szebeni-medencét, ami először székely határőrök, majd a II. Géza király telepítette szászok földje volt, mígnem a Kárpátok túloldaláról, Havasalföldről beáramló románok végleg felborították lélekszám-arányait. Az erődtemplomok, amelyek a hit őrzése mellett a tatár, török és oláh hordák ellen is védelmeztek, mára a szórványba szorult őslakosság nemzettudatának a fellegvárai lettek. Hogy megerősítsük e védbástyákat, keljünk útra, mind többen, felfedezni az egykori szász sasfészek, Nagyszeben és vidéke kulturális emlékeit és vonzó természeti környezetét.

Látnivalók / Erdély / Királyföld

Vízakna egy hatalmas sótömzsön ül, melynek kitermelése – nem kevés viszálykodás kíséretében – a római kortól a 20. századig tartott. A bányaaknák beomlásával képződött heliotermikus tavak a 19. században álltak a fürdőkultúra szolgálatába. Így lett Vízakna Erdély első sós vizű fürdője.

A 13. században épült masszív erődtemplom kapuzatába faragott életfát oroszlánok őrzik. Hiába dúlták fel a templomot a törökök, a dombormű megmaradt, ahogy a székely gyökerű, kicsi, de erős vízaknai magyar közösség is.

Bővebben...

Kereszténysziget Árpád-kori erődített templomának volt mitől védenie az itt élőket: Előbb Vitéz Mihály havasalföldi oláh fejedelem katonái foglalták el, s gyilkolták meg a templomban az evangélikus lelkészt. Aztán a török dúlta-mészárolta. 1690-ben a templomban tartott országgyűlésen kiáltották ki erdélyi fejedelemmé a kuruc hadvezért, Thököly Imrét. A 20. század elején itt élő több mint kétezer szászból mára alig 250-en maradtak.

Bővebben...

Nem akármilyen hely Nagyszeben: évszázadokon át Erdély kulturális fővárosa, Szeben vármegye egykori székhelye, az erdélyi szászok sasfészke volt. Mára a szászok többsége elmenekült, csak a vastag falak védelmezte műemlékeik maradtak hátra.

Egykor a Magyar Királyság határa volt a Vöröstorony-szorosnál.

Rengeteg látnivalóval várja az idelátogatót Nagyszeben. A középkori hangulatú, szűk utcácskák után egy alagút a történelmi központba, a felsővárosi nagypiacra vezet. Itt, e nagyszabású épületek által keretelt téren, ahol egykor gabonavásárok, közgyűlések és nyilvános kivégzések is zajlottak, már belekóstolunk a nagyvárosi forgatagba is. A főtéren látható a neobarokk stílusban épült Bruckenthal-palota, a reneszánsz homlokzatú Haller-ház, valamint a katolikus templom.

Nagyszeben egyik jelképe a Tanácstorony. A 13. században a tanácsosok házára ráhúzott torony tetejéről madártávlatból is megcsodálhatjuk a várost.

A Kispiactér felé haladva érjük el a Hazugok Hídját. A legenda szerint azon szerelmespárok alatt, akik hamis szerelmi vallomást tesznek a hídon, leszakad a híd.

A Huet téren nyúlik az ég felé Szeben ékessége, a grandiózus, XIV. századi gótikus evangélikus püspöki székesegyház.

A város híres szülötte Kós Károly, az egyik legnagyobb erdélyi építész és író, valamint Borsos Miklós festőművész, akinek a családja 1916-ban a román betörés elől menekült el a csonkaországba.

Bővebben...

Régi szász városka Nagydisznód. 1510 körül itt született a nagy prédikátor, Heltai Gáspár lelkész, nyomdász, a magyar korai széppróza egyik kiemelkedő alakja. A szászok és magyarok már csak néhány százan maradtak itt. Örökségük, a szebenre jellemző tornyos, háromhajós evangélikus erődtemplom a 13. századból származik. Úgy hírlik, óratornya az első volt egész Erdélyben.

Nagydisznód kistestvére Kisdisznód. A falu fölötti meredek hegykúpon, a Mihály-hegy tetején erődfallal kerített hegyi templom állja a szebeni szeleket. Udvarán a gömbkövek régi regéről mesélnek: egykor esküvője előtt minden legénynek egy ilyen követ kellett felgörgetnie a templomba, hogy ellenséges támadás esetén legyen mivel védekezni. A háromhajós, román stílusú templom a 12.–13. század fordulóján épült. Bélletes kapuja már ritkán nyílik ki. Miután a község a XV. században új templomot kapott, a hegyi templom már csak háborúk mentsváraként szolgálta Kisdisznód népét. Falán emléktáblák őrzik német, osztrák és magyar katonák neveit, akik az 1916-os román betöréskor adták életüket a hazáért.

Bővebben...

A Csindrel-csúcsról a kilátás mámoros: közel, s távol ott virítanak a Déli-Kárpátok tagjai: előttünk, a Lotru, távolabb a Páring, mögötte a Kapacina, a Kudzsiri-havasok, és még a Retyezát és a Vulkán is felvillantja bájait. Nem is beszélve a másik irányban a Fogarasi-havasokról. Észak felé haladva a Cindrel hirtelen leszakad, és hagy hatalmas völgy tárul elénk, mélyén a Nagy-Jézer tóval.

Bővebben...