Avasság – Etnokultúra az Avas alján
Hazajáró műsorok

Avasság – Etnokultúra az Avas alján

228. rész
"Szatmár vármegye északkeleti sarkában az Avas hegység domborul. Hátát Mármarosnak fordítja, lejtő része a szatmári alföldre néz, mely felé a Túr vizét küldi. A magában álló dombok, közbül a patakoktól átszelt körsík, falvak a hegyek aljában – mindez felettébb csinos kép, ha kék ég borul az erdős kúpok fölött, s rengő termés hullámzik a falvak körül."
Czirbusz Géza: Az Avasságban (1898)

Mennyire szerethető, és mégis, mennyire ismeretlen a turista előtt a Kárpátok belső vulkáni láncában a Vihorlát–Gutin-hegyvidék talán legszolidabb tagja, az Avas-hegység, és előterében, a „kies Avasi völgykatlan”. A földrajzi és etnikai szempontból is változatos vidéket a tősgyökeres magyarok mellett románok és ruszinok lakják, akik nem nagyon keverednek egymással. A kenyérre valót a kúpokat és völgyeket borító erdők, a gyümölcsösök és a szőlőtermő domboldalak adták. Ma már kevesen maradtak, akik a külföldi munka helyett a táji adottságokra építik a jövőt, de lassan csak kezd újra magához térni a kistáj, amit a helybéliek „Avasország” néven emlegetnek.

Látnivalók / Partium / Szatmár

800 esztendő telt el azóta, hogy Halmi nevét először írásba foglalták. Akkor még Ugocsa vármegyét gyarapította. Öreg temploma sok mindent látott. Azt is, amikor Kemény János erdélyi fejedelem a falai között fogadott örök hűséget Kállai Zsuzsannának. A templom ma a reformátusokat szolgálja. Miután ősi templomuk a kálvinistáké lett, a katolikusok új templomot építettek maguknak, Jézus Szent Neve tiszteletére.

Zsong a magyar élet Halmiban, hála a helyi tánccsoport gyermekeinek.

Bővebben...

A Túr menti Terebes is az Árpád-korban gyökerezik. Ugocsából a Perényiek révén került Szatmár vármegyéhez. A családi kastély ma már iskolaként szolgálja a magyar megmaradást.

A Perényiek építtették a katolikus templomot is, Nagyboldogasszony tiszteletére. Nagy szerepe van a faluban a hitéletnek, hisz 1989 után Túrterebes három püspököt is adott az egyháznak.

Bővebben...

Turcibánya környékén a valaha virágzó színesfém bányák már bezártak. A táj adottságai, a növénytermesztés és a fa adja a megélhetést annak a kevés magyarnak, aki még itt maradtak.

Turcibánya fölött az Avas oldalában pazar kilátóhelyet találunk. Körülöttünk az Avasra jellemző vulkáni kúpok dudorodnak, a közéjük mélyen bevágódott völgyekkel. Délre az Avas-medence, távolabb a Szamos síksága nyújtózkodik. Távolabb tekintve megpillantjuk a Kányaházi-víztározót, amely 1974-ben a Túr felduzzasztásával keletkezett. A mesterséges víztározó az árvízvédelem mellett turisztikai célokat is szolgál.

Bővebben...

A falu felett a Domokos-domb gyümölcsöse kivételes emlékoszlopot találunk. Ezt a Széchenyi-obeliszket 1861-ben, a legnagyobb magyar halála után emelte az erdélyi arisztokrácia. Érdekessége, hogy Erdélyben ez az egyetlen kültéri Széchenyi-emlékmű.

Bővebben...

A Tálna patak mellett fekszik Avasújváros. A mezőváros vaskos krónikájába a Lónyayak, a Bethlenek, és a Wesselényiek is beírták a nevüket, hát még Bagossy László Szatmár megyei alispán, aki 1717-ben az itt pusztító tatároknak megálljt parancsolt.

Újvárosnak is vannak táncosai. A több nemzedéket is felvonultató Bokréta Néptánccsoport őrzi a magyar hagyományokat.

Bővebben...

A máramarosi sóút egykori vámszedő helye Vámfalu. Régen még sok portán készültek hagyományos cserépedények, ma már csak Istvánffy Géza viszi tovább apai örökségét.

Bővebben...

Az 1966-ban létesített szabadtéri múzeum Avasország gyökereihez hatol, ahhoz a hagyományos kultúrához, ami egészen a XX. századig meghatározta a vidéket.

Bővebben...

Bikszád felett magasodik az Avas teteje, a Viski- és a Bikszádi-kő. Kevesen ismerik a Gutin és a Rozsály szomszédságában a Szatmári-sík fölé 1000 méternél is alacsonyabban emelkedő hegységet. Főleg, amióta gerincét az ukrán-román határnak jelölték ki. Jelzett ösvényeket, turista létesítményeket hiába keresünk.

A Viski-kő tetejét fák takarják, míg a Bikszádi-kőről csodás kilátás nyílik a tájra.

Bővebben...