Dévényi-kapu – Ahol a Kárpátok kezdődik
Hazajáró műsorok

Dévényi-kapu – Ahol a Kárpátok kezdődik

71. rész
"Pozsony vármegye Dévénynyel s a Kis-Kárpátok ezer év óta védői hazánknak nyugatról, s talán azért oly pompázók a Duna-völgy virányai s oly örökzöldek a Kis-Kárpátok bérczei s azért oly termékenyek a vármegye hantjai, mert oly sokszor öntözték honfiaink vér- és verejtékcseppjei. A hol ma az erdő legnemesebb vadja büszkén hordozza agancskoronáját, hányszor csillogott a magyar vért és fegyver, és dobogtatta a honfihév a vitéz, a hős lelkesült szívét. Változatos és szép ez a mi imádott szűkebb hazánk, vármegyénk, e történelmi emlékektől megszentelt színhely."
Pálffy István: Pozsony vármegye

1900-at írtak, amikor Pozsony vármegye örökös főispánja papírra vetette e sorokat. 20 év sem kellett, s „annyi szív hiába ontott vért”: a szűkebb haza elveszett, a felvidéki magyaroknak kívül lett tágasabb, aki maradt, arra pedig elnyomás várt. Az új honfoglalók panelrengetegeivel körülvéve, mára szépen lassan elszivárgott a magyar közösség. De maradtak a Kis-Kárpátok gránitbércei, s a történelmi emlékektől megszentelt színhelyek. A széles Felvidék délnyugati felébe is beköszön végre a Hazajáró, az Északnyugati-Kárpátok legdélibb tagjába, a Kis-Kárpátokba, ahonnan elindul a hegykoszorú keletre ívelő, medencét körbeölelő nagyívű pályája. A Morva lapályát a kis magyar alföldtől elválasztó viszonylag alacsony hegylánc déli végét látogatjuk meg, amelynek lábánál egykori ősi koronázó-városunk, Pozsony lüktet. S itt van a nyugati határt védő erősségünk, Dévény vára, a Dunán túl meg a Kárpátok utolsó nyúlványa, a Hainburgi-rög is, ahol a honfoglaló magyarság 1100 éve fényes diadalt aratott. Itt törünk be régi időknek új dalaival…

Látnivalók / Őrvidék

Az egyik legrégebbi búcsújáró helyünk Máriavölgy, története a 14. századra nyúlik vissza. Nagy Lajos is ellátogatott ide és 1377-ben az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, a pálosoknak adományozta a kegyhelyet, s annak rendje és módja szerint kolostort és templomot is épített számukra. Magyarország Patrónája máig ott díszeleg a templom főoltárán, s a hagyomány szerint, amikor a nemzetet veszély fenyegette, a kegyszobor verejtékezni látszott. A pálosok több mint négyszáz évig tevékenykedtek itt, sőt, a török időkben ide helyezték át központjukat. Elzarándokolt ide Mátyás király és I. Lipót király is, aki a törököktől való szabadulás után itt ajánlotta fel újra Magyarországot Szűz Máriának. 1786-ban aztán II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, így a pálosoknak el kellett hagyniuk Máriavölgyet.

A kegyhely azonban máig a magyarok egyik legkedveltebb búcsújáró helye maradt. Több mint 900 éve zarándokolnak ide a hívek, messze vidékekről, de főleg a Felvidékről, Szűz Máriánál keresni enyhülést testi és lelki bajaikra.

Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...

Történelmi hazánk nyugati kapuja a Duna mentén a Kis-Kárpátok meredek csúcsán őrködő Dévényi vár. A Duna áttörése évezredek óta fontos közlekedési útvonal, már a római korban és a népvándorlás időszakában is stratégiai jelentőséggel bírt. Erre vezetett a Baltikum felől Rómába a Borostyánkő-út, majd a szentföldi zarándokút is, s amiért számunkra oly kedves e hely, a 13. századtól királyi határvárként évszázadokon át őrizte hazánkat, kiállva megannyi rohamot és cserélve oly sok gazdát. Aztán 1809-ben jöttek Napóleon barbár francia seregei és felrobbantották. A vár falairól festői kilátás nyílik a fellegvárra, a legendák fölött őrködő Apáca-toronyra, a Kis-Kárpátok vonulataira, a Hainburgi-rög között áttörő Dunára és régi nyugati határfolyónk, a Morva dunai torkolatára.

Dévény volt hogy összekötött, de legtöbbször sajnos elválasztott egymástól népeket és nemzeteket. A vár alatt, a duna-parti emlékmű annak a sok száz, köztük több magyar mártírnak állít emléket, akik a csehszlovák kommunista vészkorszak idején próbáltak itt a vasfüggönyön túlra menekülni, de a szabadság helyett golyószóró várta őket.

Bővebben...

A Barna-hegyről visszatekintve egészen Pozsonyig ellátunk, s a Dévényi vár is egész különleges látványt nyújt innen. Azt mondják, Árpád is innen irányította a pozsonyi csatát.

Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...