Lugosi-sík – Magyar telepesek a Temes és a Béga síkján
Hazajáró műsorok

Lugosi-sík – Magyar telepesek a Temes és a Béga síkján

355. rész
"Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény. Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges."
Deák Ferenc

Az Erdélyt Bánáttól elválasztó érchegységek indítják útnak azt a két folyót, a Temest és a Bégát, amelyek előbb tisztes távolból kísérik egymást bánáti útjukon, majd a Lugosi-síkon lelassítják lépteiket, hogy kanyargós útjuk végén a Tiszában találkozzanak. A török gondoskodott arról, hogy ez a sík vidék hosszú időre elnéptelenedjen. Egészen a 19. századig kellett várni, hogy meginduljanak a magyar telepes hullámok a Bánát keleti kiszögellésébe. A dombhátakkal ölelt Lugosi-sík zsíros termőföldjein dolgos, életerős falvak vertek gyökeret. Aztán jött az impériumváltás, majd a kommunista kollektivizálás, ami a beolvadás vagy a kivándorlás útjára kényszerítette a magyarságot. Az egykori „bánsági katyvasz” ma már inkább olvasztótégely, de a Hazajáró ezen az újra felfedezésre váró vidéken is valódi kincseket talál.