Godján-hegység – Lenyesett hegytetők az ismeretlenség mítoszában
Hazajáró műsorok

Godján-hegység – Lenyesett hegytetők az ismeretlenség mítoszában

173. rész
"A Godjánt is világosan látjuk, hogy az lenn erdős, derekán és ormozatán pedig begyöpösödött, ferde, pojanás tető. Itt is mély járhatatlan fenyves-völgyek hasogatják a hegységet, itt is magas hegygerinceken és éleken jár az ember; itt is pázsitosak a hegytetők, kövesek és törmelékesek az ormok lejárói, erdősek a hegyvállak; de sűrűbbek a bükkösök, fenyvesek."
Cirbusz Géza: A Godján és Gugu hegycsoport (1906)

Igazi ínyenceknek való úti cél a Szörényi-havasoknak ez a minden oldalról meredek lejtőkkel körülhatárolt, mégis egységes felépítésű és szerkezetű tönkhegysége. A Godján fennsík jellegű gerincét igazi nagyágyúk veszik körül: nyugatról a Szárkő, északról a Retyezát, keletről a Vulkán és a Mehádiai-hegység, míg délről a Csernai-havasok határolják. A zárt és nehezen megközelíthető hegyen menedékházakat, térképet és turistajelzést is csak elvétve talál a turista. A hosszú, mély és járatlan völgyekből felérve aztán a Kárpátok egyik legsajátosabb formakincse, a Boreszku-felszín tárul fel. Az égre törő hegyormokat mintha csak egy láthatatlan erő elnyeste volna, nehogy véletlenül megkarcolják a fellegeket. Így aztán nincsenek itt éles gerincek, hirtelen letörések, csupán lekoptatott kupolák sorakoznak füzérként egymás után. Mégis, a hegység tengerszemekkel színezett összképe egészen magával ragadja a vándort.

Látnivalók / Erdély / Hunyad

A Szárkő, a Godján és a Retyezát-hegység határáról, a Gura Apei víztározótól indul túránk a Kis-Lepusnyik patak völgyében. A sebesen zúgó patak lenyűgöző látvány, de figyelni kell, mert a völgyéből egy jelzetlen, szűk ösvény kanyarodik fel meredeken a Boreszku tömbjére.

A vegyes erdőből szinte átmenet nélkül máris a gyephavas régióba érkezünk. Az egész Godjánra jellemző, hogy a törpefenyvesek csak szórványban fordulnak elő hátain. A pásztorkodás nagy részüket kiirtotta.

A Boreszku gerincéről nagyszerű körkilátás nyílik. Szemben a Retyezát fogazott gerincei emelkednek.

A havasi legelőkkel fedett gerinc nem éles és kitett, de azért bőven mutat magashegyi, eljegesedett formákat. Keleti oldalán merész sziklafalak szakadnak le, s katlana mélyében még tengerszemet is őriz.

A Nagy-Boreszkuról a főgerincre átvezető szakasz eléggé lapos és több helyen is lealacsonyodik. Így köröttünk még markánsabbul hatnak a Godján magasabb, felhő nyaldosta ormai.

Az utolsó mélyebb nyereg után egy masszív emelkedő következik. Ez vezet fel minket a Galbena csúcsára, ami már főgerincet jelenti. Érdemes a Mikuza alatti széles nyeregben táborozni. A Godjánon bárhol lehet sátorozni, hiszen ez nem a turisták hegye. Az errejáró vándor útja során szinte senkivel nem találkozik, esetleg egy-két pásztorkutyával.

Innen a Szkersó csúcsára, majd a Moráru tömbje felé haladunk tovább. A Moraru csúcsa alatt, szépen kirajzolódnak a glaciális korszakok Godjánra jellemző formakincsei: kárfülkék, morénasáncok és tengerszemek ékesítik a tájat. Innen hosszú emelkedő után érjük el a hegység tetejét, a Gugu ormát.

Bővebben...