Bodoki-hegység – Oltfej vidékén Háromszék szívében
Hazajáró műsorok

Bodoki-hegység – Oltfej vidékén Háromszék szívében

125. rész
"Az erdélyi medence délkeleti sarkában fekszik Háromszékmegye. Délnyugati részének kivételével minden oldalról magas, erdős hegyek övedzik. A baróti hegységgel egyközűen nyomúl be a megyébe az Olt folyó balpartján húzódó magasabb és zordonabb bodoki hegység, melynek legmagasabb csúcsa a Bodoki havas."
Jancsó Benedek: Háromszékmegye (1901)

A Keleti-Kárpátok belső vonulata tájképi és néprajzi tekintetben is kiapadhatatlan forrás a Hazajáró számára. Minden talpalatnyi földjén természeti kincsek és legendás történelmi emlékek burjánoznak. Ilyen varázslatos hely a Háromszék szívében északról dél felé alacsonyodó Bodoki-hegység is. Északról a Csomád és a Torjai-hegység, keletről a Felsőháromszéki-medence, nyugatról az Olt, délről a Szépmezőt öntöző Feketeügy zárja közre. Ahogy az a székely hegyeknél lenni szokott, borvízforrások, kiterjedt lombhullató erdők és legelők tarkítják lapos hátait, míg odalent, Oltfej völgyében a sepsi székelyek szakadatlan makacssággal éltetik őseik hagyatékát.

Látnivalók / Székelyföld / Háromszék

A székely tüzérség alapítója, a legendás ágyúkészítő Gábor Áron az eresztevényi református temetőben alussza örök álmát. 1892-ben hálás népe méltó síremléket emelt állított neki. Eresztevény azóta is a székely szabadság zarándokhelye.

Bővebben...

Eresztevény felett, a Bodoki-havasok déli végnyúlványán az Óriáspince-tető ősi titkokat őriz. Azt beszélik, réges-régen egy óriás élt a dombtetőn. Aztán a környéken megjelenő emberek megzavarták nyugalmát, mire az óriás elrejtette kincseit a vára alatti pincében, majd örökre elköltözött innen. Kincseit sokan keresték, de nem lelték. A régészek viszont két bronzkori halomsírt is feltártak a tetőn. A székelyek ősi lármafa dombja ma történelmi emlékhely.

12 kapun át vezet az út a dombtető oldalába. 12 stáció, ami Háromszék 12 vérzivataros évszázadának főbb mozzanatait öleli fel. A sajátos keresztút betetőzéseként egy szálfákból ácsolt jelképes jurta magasodik

Bővebben...

Az Olt bal partján fekszik Bodok. A fölé magasodó hegység névadó faluja nevét a Mikó család és a kiváló minőségű, szénsavas bodoki ásványvíz tette messze földön ismertté.

Legfőbb ékessége, a középkori eredetű református vártemplom.

A bodoki székelyek minden nagy honvédő harcból kivették a részüket. Halálig tartó hűségük jele a ’48-49-es magyar szabadságharc emlékműve. De az erre járó vándor fejet hajthat mindkét világégés hősi halottainak kopjafái előtt is.

Bővebben...

Oltszem felé gyalogolva érdemes útba ejteni az erdő mélyén megbújó Sütei borvízfürdőt. A magyar világban palackozták is gyógyvizét. Azt mesélik, a palackozóüzemben még hörpintő legényt is alkalmaztak, akinek az volt a dolga, hogy a színültig telt üvegből lehörpintse a fölösleget.

Oltszem Árpád-kori település. Itt található a Mikó család 1827-ben épült kastélya.

Bővebben...

A hegytetőről ellátni egészen a Kárpát-kanyari hegységekig, amelyek védőn ölelik körbe a Háromszéki-medencét. Szemben, a Murgó mögött szépen kirajzolódnak a Keleti-Kárpátok Erdővidéket ölelő vonulatai is.

Bővebben...

Bükszád vidékét régen összefüggő lomberdők borították, a bükkösök adták az alapját a helyi üvegiparnak. Aztán a virágzó üveggyár 1918-ban a bevonuló román csapatok nyomán porrá égett. De minden pusztító szándéknak ellenállva, Bükszád ma is él és büszkén őrködik Sepsiszék felett, ami a legészakibb Olt-menti település is egyben.

Bővebben...