Hazajáró műsorok

Lápos-hegység – Kincsek a felszín alatt és fölött

191. rész

Alighogy kiléptünk a Lápos vadregényes szorosából, és a táguló medence fölött, a Kárpátok vulkáni vonulatában megpillantottuk a folyó szülőföldjét, a Gutin és a Széples között elterülő Lápos-hegységet, további turistasorsunk meg is pecsételődött: elhatároztuk, hogy tovább haladunk a folyó mentén, egészen a hegyig, melynek rég szunnyadó vulkáni maradványai értékes színesfém érceket rejtegetnek. Ezeket már feltárták, nem úgy a turisztikai értékeit. Erdők borította, patakok szabdalta, füves hátú gerinceit ritkán járják túrázók. Erdély északi határán a Láposvidék néprajzi szempontból is két világot köt össze: magyar nyelvszigetei még erdélyi mezőségi hatásokat tükröznek, míg fatemplomos falvai már Máramaros világát idézik.

Látnivalók / Partium / Bányavidék

A Kővár sziklaszorosában, a Lápos mentén található Macskamező. Fatemplomáról nevezetes.

Bővebben...

Árpád-kori alapítású falu, ami előbb mezővárossá nőtte ki magát, majd 1603-ban a Lápos felső völgyére kiterjedő uradalom központja lett. A település lakosságának ma már csupán 12%-a magyar, többségük református. A katolikus templomban Szent László látható egy freskón, amint vizet fakaszt katonáinak.

Bővebben...

A települést 90%-ban magyarok lakják, őrzik hagyományaikat. Ősi templomát 1943-ban bombatalálat érte, de később Debreczeni László tervei alapján új, szép fiatornyos templom épült, amelybe a régiből a 18. századi szószéket sikerült átmenteni.

Bővebben...

Középkori eredetű bányaváros, Erdély legészakibb települése. A legenda szerint nevét a helyi aranybánya ősi birtokosának, Szilágyi Erzsébetnek köszönheti. A bányászkodásnak 200 éves hagyománya van, annak idején többféle színesfémet termeltek ki.

Bővebben...

A Varatek és egyben a Lápos-hegység legmagasabb csúcsa, 1358 m. A csúcsről szépen belátható a Lápos-hegység, de a Radnai-havasok és a kárpátaljai hegyek is.

Bővebben...

1332 m. A csúcs környékén az I. világháborúban kemény honvédő harcok folytak. Sziklapereme remek kilátópontot nyújt a Láposi-medencére.

Bővebben...

1315 m. Itt található a Lápos folyó forrása.

Bővebben...