Hazajáró műsorok

Felsőőrség – Hűséges falvak a Vasfüggöny mentén

272. rész

Ne gondoljuk, hogy nyugatról nem kellett – és kell – védeni a hazát. Nem véletlen nevezik nyugati gyepünket Őrvidéknek. Amikor Vas határvidékét, Felsőőrséget a trianoni mészárosok kettévágták, Nyugat-Magyarország őrzői nem nyugodtak bele a diktátumba: addig küzdöttek, míg 1923-ban visszatértek a haza keblére. De jött a kegyelemdöfés: leereszkedett a vasfüggöny, ami hosszú évtizedekre már nem két ország, hanem két világ határává tette a vidéket. Az aknamezők és drótkerítések mára eltűntek. A határsáv a turizmus szolgálatába állt. A Vashegyről indulunk a vasfüggöny szelte Vas vármegyébe, hogy a Pinka útját követve felfűzzük középkori emlékeinket, a Batthyányak örökségét, a hűséges és eltűnt falvainkat.