Szemenik-hegység – Krassó-Szörény szívében
Hazajáró műsorok

Szemenik-hegység – Krassó-Szörény szívében

186. rész
"A Szemenik-hegység nagy terjedelmű, igazi hydrographiai kútfő, mert számos patakot és folyót éltet vízbőségével; ezen felül bányászatában is nagy kincs rejlik. De a magassága nem oly tetemes, mint más, nagyobb havasoké. Ezért erdőtlen kopasz hegysíkja és ormai sem tetemes terjedelműek; hogy azonban vidéke a megélhetésre számos keresetforrással bővelkedik, bizonyságai a virágzó, idegen falvak; ezenfelül a tourista is számos érdekes kedvtöltő termékre vagy természeti jelenségre bukkan itt is, úgy hogy fáradozását kielégítve és jutalmazva érezheti."
 Borbás Vincze: Kirándulások a sasok fürdőjéhez (1891)

Kedvet tölteni jöttünk a Bánsági-hegyvidék legmagasabb hegységébe, a Szemenikbe, amely a Néra-, a Karas-, a Berzava és a Temes völgyei között tartja a hátát, hogy elsőként fogja fel a nyugati szeleket. Sok csapadék öntözte kúpos gerincét hegyi legelők és ősbükkős völgyek szegélyezik. Amilyen érdekes a hegy, olyan a Szemenik-alja is: hegyi pém telepesfalvak, Monarchia-beli bányavárosok és vízművek alkotják a Krassó-szörényi kohászat birodalmát, amelynek hegyvidékén ma már a legújabb kor iparága, a turizmus bontogatja a szárnyait.

Látnivalók / Délvidék / Krassó-Szörény

A Berzava völgyében, a Szemenik-hegység lábai előtt hever Krassó-Szörény vármegye régi székhelye, Resicabánya. Fölötte a Kereszthegy egy német ajkú, de magyar szívű hazafi emlékét őrzi. Georg Herglotz a bánya tulajdonosa volt, amikor a forradalom hírére 1848 tavaszán megalapította a nemzetőrséget, majd az üzemet átalakították a felkelők hadianyag-ellátására. Aztán beköszönt az ősz, s vele a szerbek, majd a románok támadtak a városra. Az ütközetben Georg Herglotz több harcostársával együtt életét adta a hazáért.

Az 1700-as években, amikor Németországból, a felső-magyarországi bányavárosokból, később Olténiából egyre több bányász és kohász érkezett Resicára. A szaporodó kohók ontották magukból a hadianyagot, a gőzgépeket, a vasúti síneket, majd 1872-ben itt gyártottak hazánkban először gőzmozdonyt. Ez volt a híres Resica 2, amit a Bogsán, majd a Hungária követett. Az itt gyártott mozdonyokból a szabadtéri múzeumban kapunk ízelítőt.

A ’48-as harcok után éppen 70 esztendő telt el, amikor a nagy háborúban újra harctérré vált Resica. Előbb a szerbek, majd a franciák, végül a románok lendültek támadásba, akik aztán itt is maradtak. 1945-ben a németeket kényszermunkára hurcolták, a gyárakat államosították, a kommunizmus teljesen felforgatta a népességet és a városképet is.

Ebben a hagyományosan többnyire német ajkú, majd román többségűvé vált vidéken kellett átvészelnie a zivataros évszázadokat a török után szinte mindig kisebbséget képező magyarságnak. A szórványba szorult honfitársainknak az egyházak ma is erős bástyái, de találkozóhelyük is van: a Magyar Kulturális Központ.

Bővebben...

A népi építészeti gyöngyszemeit őrző falvacska, ahol még az 1950-es években is működött német nyelvű iskola, ma már újgazdag románok turisztikai központja. Határában a Drei Wässert, a „Három víz tavát” három forrás vizének a felduzzasztásával hozták létre, a resicabányai vasmű áramellátására.

A környékbeli apró települések vonzerejét ragyogó természeti környezetük, a Szemenik magasabb régióinak közelsége adja.

Bővebben...

Az 1700-as években német faszénégetők alapította Ferencfalva víztározója egykor ipari célokat szolgált. A Ferencfalvi-tó partján kiépült üdülőtelepen ma már a turizmus a meghatározó.

Bővebben...

A sziklákkal jelölt tetőről a legmarkánsabb kilátás északkelet felé nyílik, amerre a Temes medencéje fölött elementárisan tör az ég felé a Szárkő, s mögötte, szinte egybeolvadva szomszédjával a Godján-hegység.

Keletre a Cserna-völgye fölött a Csernai-havasok magasabb csúcsai emelkednek.

A másik irányban a Szemenik-hegység eróziós küszöbeit tanulmányozhatjuk. A Szörényordasi-medence terül el alattunk. Fölötte a Kis-Szemenik alacsonyabb, erdővel fedett hátai húzódnak. Mögöttük a távolban a Ruszka-havas is feltűnik.

Bővebben...

A Bánság hegyeinek legmagasabb csúcsa a Gozna-kő. 1447 méter magas, egy méterrel haladja meg a Szemeniki-csúcsot. Nyáron kiváló hely a kempingezők számára.

Bővebben...