Hazajáró műsorok

Orbaiszék II. – A Lakócáról Zaboláig

120. rész

“A Magyarországot Romániától elválasztó határhegyek alján százados fákból álló lombos erdő emelkedik, mely észrevétlenül olvad be a mértföldekre terjedő fenyvesek rengetegeibe. A hegyek lejtjét gyönyörű pázsit borítja. Megfizethetetlen élvezet a nagyvárosok gőzköréből, az alföld izzó homokjából menekülő ember számára. Élvezheti a közeli bércek szűzi levegőjét, s azt az illatot, melyet a hűs szellő virágos mezők, óriás erdők árnyas mélységéből szakaszt felé; élvezheti természeti kincseit, élvezetével jó embereket boldogítva.”

Hankó Vilmos: Székelyföld

Az Orbaiszéket körülölelő Háromszéki-havasok különleges vonzerővel bír. A Kárpát-könyök határhegysége, ezer évig természetes védőbástyája volt hazánknak. A völgyi falvak megismerése után fel is hatolunk a Lakóca ős buja vadonjába, hogy belekóstoljunk végtelen erdőkkel, széles havasi gyepekkel és pusztákkal tarkított világába.

Látnivalók / Székelyföld / Háromszék

A történelmi Háromszék vármegye egyik legmagasabb pontja a Lakóca-tető, ami már többször is volt határ a viharoos 20. században.

Bővebben...

Orbaiszék egyik legjelentősebb települése Gelence. 1916-ban az első falvak között volt, amelyeket elért a román betörés. A túlerőben lévő román hadsereg rengeteg székelyt mészárolt le. Mégis, Gelence ma is színmagyar és a helyiek messze földön híresek vendégszeretetükről. A faluturizmus valósággal virágzik a faluban.

A központi katolikus nagytemplom 1899-ben épült. Udvarában egészalakos szobrot érdemelt Erdély hitvalló püspöke Márton Áron, és a kommunista rémuralom áldozata, Fekete János főesperes-plébános is.

Gelence 13. században épült, majd többször átépített felszegi műemlék erődtemplom értékei miatt a világörökség részét képezi.

Bővebben...

A Pérászka-hegy oldalában várja az errejárót az egyik orbaiszéki gyöngyszem, Zabola, ami a 16. századi eredetű Mikes kastéllyal büszkélkedhet. Az épületet 1949-ben államosították, de már újból a Mikes család tulajdonát képezi.

Bővebben...

Ez a tanúhegy régészeti rezerváció is egyben, honfoglalás-kori magyar temető került elő itt. A Tatárhalom névhez dicsőséges történelmi esemény kapcsolódik. 1658-ban a zabolaiak és a környék lakói ide vonultak és elszánt hősiességgel tartóztatták fel az Erdélybe betörő tatárokat, így mentve meg Felső-Háromszéket az ellenség dúlásától.

Bővebben...