Rozsály – “Bérci tető” Bányavidék fölött
Hazajáró műsorok

Rozsály – “Bérci tető” Bányavidék fölött

54. rész
"Fent a gerincen két külön világ találkozik: Máramaros és Erdély. A két különböző jelleg összeütközését nemcsak az emberek, de a növények, állatok, szelek és hegyek is megérzik. A nagybányai hegyek a kétféle világnak örökös elválasztói. Azoknak pedig, akiknek titkos útjai akadtak, a múltban is, ma is összekötői. Ezek az erdők termelték és rejtegették a szabadságért harcolókat, szegénylegényeket, menekülő kurucokat, ezek a szeszélyes sziklákkal díszített hegyek őrizték meg azoknak legendás emlékét is. Itt minden forrás, barlang, szikla regényes emlékekről suttog."
Paradi Ferenc: A természetjáró Petőfi

Hajoljunk csak ide, a Keleti-Kárpátok belső, vulkáni karéjához, hogy a Gutin-hegycsoport nyugati tagján, a Rozsályon lelhessünk regényes emlékekre. Hallgassuk csak, miről is suttognak a nagy költőink és festőink által is megörökített gyephavas fennsík csodái. Máramaros és a Nagybányai-medence peremterülete az évmilliós vulkáni tevékenységnek hála, a szó szoros értelmében valóságos kincsesbánya. A Rozsály tövében fekvő Nagybánya pedig nemcsak a föld mélyén rejlő színesfémércek fellegvára, de Koltóval egyetemben a bányavidéki magyarság szellemi központja is. És hogy van-e jövője a szórványba került Nagybánya környéki magyarságnak? Erre felelnek nap mint nap igent a turista elődök, a festőiskola és Petőfi szellemének továbbéltetői.

Látnivalók / Partium / Bányavidék

A Rozsály-csúcsról körbetekintve különleges sziklaképződményeket láthat a vándor. Ezek az érdekes képződmények, egy lávafolyásnak a differenciált erózió által keltett formái. Gyönyörű kilátás nyílik innen rendszerint a Nagybányai-medencére a Gutinra, a Ciblesre, a Radnai havasokra, és a Máramarosi hegyekre.

Bővebben...

A Forrásliget a harmincas évek derekán vált a Rozsály turisztikai központjává, amikor az Erdélyi Kárpát Egyesület egy szép menedékházat épített ide, majd helyi síversenyeknek adott otthont. Innen a Fernezelyzi-patak völgyében folytatódik az út Nagybánya felé. A patakot Felső-és Alsófernezely között 1965-ben felduzzasztották, kialakítva a mesterséges Fernezelyi-tavat.

Bővebben...

Nagybánya középkori eredetű, szász alapítású város, később elmagyarosodott. A főtéren látható a Szilágyi Erzsébet ház, a minorita rendház, a szecessziós Szent István szálló és Lendvay Márton színész szülőháza, aki Dérynék kortársa és korának egyik legszebb férfija volt. De itt látható az egykori Fekete Sas fogadó is, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia töltötte a nászéjszakáját.

A város régen messze földön híres Szent Istvánról elnevezett gótikus templomából mára már csak a torony maradt, falán a páncélos vitézt ábrázoló “Roland domborművel”, amely annak idején a város pallosjogát jelezte. Az István-torony mögött magasodik az 1720-ban barokk stílusban épült Szentháromság templom. És a főtér túloldalából nyíló Híd utcában néz le ránk a reformátusok híres 18. századi temploma is, melyet – egy emberi arc két szemére és szájára emlékeztető toronyablakai után – a helyiek csak „ásító toronynak” neveznek.

A magyar megmaradás bástyája a város egyetlen magyar kulturális intézménye a Teleki Magyar Ház. Bányavidék egyik meghatározó egyénisége, a 48-as szabadságharc ezredese, gróf Teleki Sándor élte itt utolsó éveit.

Nagybányán található Európa legértékesebb ásványkiállításának otthont adó ásványtani múzeum. Nagybányát 1349-ben említik először okiratok, megjegyezve, hogy a város gazdag arany-, ezüst- és ólomlelőhelyekben. A környéken működő bányákból egykoron nemcsak ércet, hanem különleges szépségű ásványokat is hoztak fel, melyek az egész világon ismertté tették Nagybányát és a múzeumot.

Bővebben...

Koltó színmagyar település. A híres somfa, ami alatt Petőfi költeményeinek zöme íródott, már elpusztult ugyan, de magjából új hajtás sarjadt, üzenve, hogy míg magyar él, a költő visszatér. Az 1819-ben közadakozásból épült református templom többek között arról is híres, hogy Petőfi és felesége itt tartott a keresztvíz alá egy koltói kislányt.  A templommal szemben található a Teleki kastély. A faluban működik a Somfa néptánccsoport, melynek fiatal tagjai viszik tovább a hagyományt.

Bővebben...