Hazajáró műsorok

Újbányai-hegység – Körtúra a Garam és a Zsitva vidékén

214. rész

A Garam, miután szülőföldjét, a Kárpáti magaslatokat elhagyja, de mielőtt még bevégezné útját a síkvidéken, átfolyik a Selmeci-körhegységen. E vulkáni hegycsoport egyik tagja, a – Zsitva-völgyével a Tribecshez és a Madarashoz kapcsolódó – Újbányai-hegység. A külső és belső természeti erők addig építették és pusztították, míg kialakították mai képét: Erdős hegyoldalak, andezit kőtengerek és merész ormok jellemzik. Völgyeiben magyar nemesek és szerzetesek, német bányászok és tót famunkások hagyatékai: templomok és várromok, ódon bányavárosok és hegyi szórványtelepülések jelölik ki a magyarság északi nyelvhatárát.

Látnivalók / Felvidék / Bars

Lassan ezer esztendeje már annak, hogy Szent Benedek tiszteletére Géza monostort alapított a barsi hegyek között. Garamszentbenedek hosszú ideig a Garam mente szakrális, és ha kellett, védelmi központja volt. Temploma egykor Szűz Mária illetve Szent Benedek tiszteletére épült, melynek belső tere a magyar múlt emlékeiben gazdag. A katolikus Istenháza a Koháry család végső nyughelyeként szolgál.

Itt található a Szent Vér kápolna, ahol Veronika kendőjének maradványát őrzik. Ezt az ereklyét 1483-ban adományozta II. Pál pápa Mátyás királynak, aki a helyi katolikus közösségnek adta. Azóta őrzik ebben az ereklyekápolnában.

Bővebben...

A Garam és a Zsitva folyók között elterülő hegység tövében fekszik Újbánya, az egykori hét felső-magyarországi szabad királyi város egyike. Már 1390-ben fel is építették ispotályos templomát, Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. A német nemesfém bányászok és a malomkő faragó iparosok ragaszkodtak ősi jogaikhoz, többször keveredtek csetepatéba a szentbenedeki apátsággal. A város a török és a kuruc harcokat is alaposan megszenvedte. 1887-ben veszteséges bányáját bezárták, azóta csendesen éli mindennapjait.

 

Szebb korokra emlékeztet a városháza, ami eredetileg vadászkastély volt, ahol gyakran vendégeskedett Zsigmond király leánya, Mária királynő is.

 

Múltunkról mesél a főtéri Szentháromság-oszlop is, amelyen Szent István, Szent László, Szent Ilona és Szűz Mária szobrai díszlenek. Az újbányai szobrász, Faragó József díjtalanul faragta 1846-ban, amikor csak azért látogatta meg szülővárosát, hogy iránta való kegyeletének maradandó emlékben adjon kifejezést.

 

Maradandó emlék a gótikus Felső plébániatemplom is, ami a török időkben elpusztult, de újjáépítették és szentélyét a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel.

Bővebben...

Az Újbányai-hegység harmadik legmagasabb csúcsa a Vojsín. A tömbre vezető tanösvény a hegységre jellemző természeti értékeket járja végig.

A Vojsín teteje pazar körkilátást nyújt a Nyitra mentétől a Tribecs és a Madaras-hegységeken át a Selmeci-hegységig. A hosszú dombok között elszórtan hegyi tanyasi szórvány települések ücsörögnek.

Bővebben...

Újbánya Óhuta városrésze fölött az erdőben szép kis vízesés bújik meg, amit érdemes megcsodálnia az idelátogató vándornak.

 

Bővebben...

Nagyülés déli végénél egy vizenyős eróziós vájatban találjuk a Zsitva forrását.

Az Újbányai-hegység legmagasabb pontja a Nagy-Inóc. A hegytetőt kihűlt lávamaradványok, hatalmas andezit tömbök borítják, és egy turistaház várja az erre járót.

Bővebben...

A Zsitva folyó felett, egy erdővel benőtt sziklatetőn ma is ott bújik meg romjaiban a Zsivány torony. A legenda szerint a 18. században egy, a rablók, zsiványok által fogva tartott leány robbantotta fel.

Valójában a Felső-Zsitva mentét Újbányával összekötő kereskedelmi út védelmét szolgálta, ahol az Újbányán kitermelt nemesfémet szállították.

Bővebben...

A Zsitva medencéjére ereszkedő domboldalon, a Nagyvezekény feletti síkon egy bronz oroszlán hirdeti az örökkévalóságnak a magyar harcosok diadalát. “Állj meg vándor és olvasd!” – szól az oroszlán. Ezen a helyen győzték le 1652-ben az érsekújvári főkapitány, Forgách Ádám vitézei Musztafa bég többszörös túlerőben lévő török seregét. Az Esterházy család súlyos árat fizetett: négy fivér László, Ferenc, Tamás és Gáspár adta életét a hazáért, Európáért.

Bővebben...