Nyugat-Bácska 2. – A Duna mente vízivilága
Hazajáró műsorok

Nyugat-Bácska 2. – A Duna mente vízivilága

251. rész
"Idegen földre ne siess, amíg hazádban megélhetsz, ne menj messze földre lakni, míg hazádban meg tudsz élni."
Kupuszinai népdal

Rendesen belevesztünk Nyugat-Bácska Dunáig nyúló síkjába. Hagytuk, hogy magával ragadjon a folyók, mocsarak, fokok és rétek sajátságos vízi világa. Egy darabig nem is akaródzik kikeveredni innen, a néhol senki földjévé váló kacskaringókból. Mert még mindig annyi életjelünk maradt a szinte érintetlen tájban, és értékünk a néplélekben. Mert akik ide kötődtek egy életre, a folyók öntözte bácskai rögbe, ma is képesek erőt meríteni őseink kiapadhatatlan éltető forrásaiból.

Látnivalók / Délvidék / Bácska

Bezdán is osztozott a környező települések sorsával: a mohácsi vész után elnéptelenedett, aztán újratelepedett, mezőváros lett, de fejlődését megtörte Trianon, majd a második világháborút követő vérontásoknak nagyszámú német és magyar áldozata volt, akik helyére délszlávok érkeztek.

Temploma igen egyedi, hiszen tornya a templom hátsó részén kapott helyet, miután az utca felőli végén ledőlt.

Bezdán messze földön híres halászléjéről. Erre a legjobb hely a holttá vált Baracska és a Duna találkozásánál található Pikec csárda.

Bővebben...

A Dunát a Tiszával köti össze a Ferenc-csatorna. Utolsó szakaszát Bezdán közelében találjuk. Az 1800-as években Délvidék földműves népe számára egyre nagyobb károkat okoztak az áradások. Kiss József kincstári mérnök és öccse, Gábor kezdeményezésére megkezdődtek a lecsapolások, majd nagyszabású munkálatok után 1802-ben átadták a Bezdántól Óbecséig mintegy 118 km hosszan húzódó Ferenc csatornát. A hajózási útvonalak alaposan megrövidültek, és a lecsapolások nyomán hatalmas földterületek váltak művelésre alkalmassá.

Bővebben...