Jávoros – és a Zólyomi-medence öröksége
Hazajáró műsorok

Jávoros – és a Zólyomi-medence öröksége

260. rész
"Nagy Lajos királyunk, látva az Óvár hanyatlását, új vár építéséről határozott. Egy vadászat alkalmával egy elbűvölő szivárvány tárult a szeme elé, melynek egyik vége épp egy dombra hajlott. Az égi jelet követve a király erre a dombra építtette új várkastélyát."
Zólyom várának legendája

Mennyit barangoltunk már keresztül-kasul a Garam forrásvidékén és az alsóbb völgyét ölelő vulkáni hegyvilágban, de valahogy magán a Zólyomi-medencén mindig átrohantunk. Ahogy elkerülte a figyelmünket déli őrhegye, a Jávoros is. Elég, ha a visszapillantóból utánunk sóhajtó Zólyom várára gondolunk, de ha a mellékutakra is kikukkantunk, megállapíthatjuk: akad itt látnivaló, bőven. Ősi várak, ódon templomok, megújult kastélyok és gyógyfürdők idézik a századokat, amikor még Zólyom vármegye a Magyar Királyság virágzó vidéke volt. Sőt, volt idő, amikor a háborítatlan zólyomi erdőispánság, mint királyaink kedvelt vadászterülete, a lengyel határig ért. Azóta sok keserv lefolyt a Garamon, de a szocreál szürke köntöse mögül azért ma is felsejlenek egy régi, színes világ emlékei, idelent a völgyekben, és odafent, az Osztrovszki-hegycsoport alig ismert, északnyugati tagján, a Jávoroson.

Látnivalók / Felvidék / Zólyom

Amikor az 1300-as években már elegendő erdőóvó élt a zólyomi királyi ispánság sűrű vadonjának apró településén, ideje lett, hogy saját templomuk legyen. Azóta áll Isten háza Erdőbábonyban, Szent Katalin tiszteletére.

A hitnek ma is nagy szerepe van a faluban. Itt van a Xavéri Szent Ferenc nevét viselő katolikus szeminárium új épülete, ahova még II. János Pál pápa is ellátogatott.

Bővebben...

Többek között a Polthári Soós, illetve Kürtössy család öröksége, a vízivár, amit a 15. században épített egy akkor még élő, természetes Garam-szigeten, Nógrád, Hont és Zólyom vármegyék alispánja, Polthári Soós János. Azt mondják, az alispán gyakori vendége volt a költő, Balassi Bálint.

Garamszeg még egy kastéllyal büszkélkedhet, a Géczy család udvarháza már 1775-ben épült.

Bővebben...

Az erdőben 33 °C-os gyógyforrások törnek fel, amit már eleink is ismertek. Mátyás király és Beatrix királyné is ellátogatott ide, és azóta is sok nevezetes személyiség járt a gyógyforrások csodájára.

A Szent Hildegárd kápolnát 1855-ben építtette Habsburg Albrecht főherceg, hogy megörökítse Hildegard főhercegnő itteni fürdőzését.

1819-ben komolyabb fürdőház is épült Szliácsfürdőn, ahol megfordult többek között Kossuth Lajos is. Az ő ittjártának emlékét őrző táblának 1994-ben nyoma veszett.

2005-ben avatták fel Arany János és Madách Imre közös tábláját.

Bővebben...

Amikor 1899-ben Kovácsfalva mellett a geológusok új szénlelőhelyek után kutattak, fúróik nyomán szén helyett váratlanul hévíz tört fel. A közel 49 fokos szénsavas-kénhidrogénes termálvíz sokféle nyavalyára nyújt gyógyírt, de a kiépített fürdőhelyet előszeretettel használják pihentető fürdőzésre is.

Bővebben...

A város legendás várában 1382-ben Nagy Lajos országgyűlést tartott, majd Giskra székelt, akitől Hunyadi Mátyás foglalta vissza. A vár, ami sose volt török kézen, de az erdélyi fejedelmek többször is elfoglalták. Ahol 1620-ban a Szent Koronát őrizték. Ami a kuruc harcokban többször is gazdát cserélt, majd az Esterházy családé lett. Később a kincstár, majd a csehszlovák állam birtokolta, ma meg képtárnak ad helyet.

A vár alatti téren terül el Zólyom városa. A csehszlovák idők emlékei, a panelek tömbjei között a sétatér valamit még megőrzött a Királyság idejéből. Mert bőven van mire emlékezni. Például 1244-re, amikor IV. Béla királyunk kiváltságokat adományozott a településnek. A város sokáig a huszita hadak központja volt, majd Mátyás király alatt nyerte vissza régi fényét.

A Szent Erzsébet-templom már 1390 óta hirdeti a fő téren a Mindenható dicsőségét.

Bővebben...

Zólyom első vára itt volt a Jávoros oldalában. A hatalmas kiterjedésű erődítmény romjaiban is tiszteletet parancsol. Közép-Európa legnagyobb várának tartják. A hagyomány szerint falai között halt meg 1095-ben Szent László király. Innen igazgatták a hatalmas területű zólyomi erdőispánságot, amit csak a 14. században osztottak fel négy vármegyévé.

A várban két királyunknak is fából faragott szobrot állítottak. Itt őrködik Zólyom felett a városnak kiváltságokat adó IV. Béla, fején a Szent Koronával.

Jutott egy szobor az „Árpád-ház utolsó aranyágacskájának,” III. Andrásnak is.

Bővebben...