Medgyesszék – Erődtemplomok a Nagy-Küküllő mentén
Hazajáró műsorok

Medgyesszék – Erődtemplomok a Nagy-Küküllő mentén

322. rész
"Erdély egy gazdag, de ismeretlen múzeum. Mily és mennyi építményt akartak őseink reánk hagyni: azt a sok rom beszéli. De mit tehettek ők, ha az építészeti emléket, mit a pár békés napon emeltek, a háborús évek eltörölték. Csuda hogy kő kövön áll e hazában."
Kővári László: Erdély építészeti emlékei (1866)

Ha valahol, akkor Királyföldön tényleg csoda, hogy kő kövön megmaradt. A magyar királyok hívására a tatárjárás után gyökeret vert, s ezernyi virágot termett evangélikus németeknek már csak hírük, s hamvuk maradt Medgyesszéken. A Nagy-Küküllő mentén domboruló életterüket fenyegető tatár-török betörésektől még megvédték őket felséges templomerődjeik, de a vidékre rárontó kommunizmus után már csak a kövek maradtak. A jogfosztott szászok meg úgy szaladtak a „Vaterlandba”, mint a Küküllő a Marosba. Így hullott a románok ölébe épített örökségük. De azok nem becsülték a másét, így megint a megmaradt magyar közösségre hárult, hogy tovább éltessék az évezredes keresztény kultúrát ezen hányatott sorsú végvidéken.

Látnivalók / Erdély / Királyföld
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...