Beregi-Tiszahát 2. – Ungon-berken át Lónyától Kaszonyig
Hazajáró műsorok

Beregi-Tiszahát 2. – Ungon-berken át Lónyától Kaszonyig

253. rész
"Magyar táj szép folyója, Hordozd e föld gyümölcsét, Légy áldások hozója, Mint a magyar dicsőség!"
Juhász Gyula: A Tisza (1910)

Ízig-vérig magyar táj, vizekkel, erdőkkel, legelőkkel, termőföldekkel, vulkáni kiemelkedésekkel. Árpád népe be is lakta, és ha kellett, meg is harcolt a Beregi-síkságnak ezért a gazdag vidékéért. Aztán az utolsó nagy háborúkat elbuktuk, s a Tisza jobb partján terjedő Beregi-Tiszahátra beköszöntött a reménytelenség, a kitaszítottság kora. Bereg ott találta magát egy embertelen birodalom nyomorúságos mindennapjaiban. Sokan meghaltak, de a beregi magyarság nem tört meg az öröknek gondolt télben, és a szovjet múlt romjain, az ukrán jelen kihívásain ma már újra magyar jövőt mer tervezni, építeni, álmodni a Szernye ártéri erdeiben, a Tiszahát apró szigetvulkánjainak árnyékában.

Látnivalók / Kárpátalja / Bereg

Az Árpád-kori település volt Bánk bán, majd II. András birtokában is, mígnem a Lónyay családhoz került. Fa harangtornya már messziről látszik, temploma már nyolc évszázada hirdeti Isten dicsőségét. Itt találjuk hazánk legrégebbi „köpenyes” Mária ábrázolását.

A Lónyay család 27 tagja nyugszik a sírkápolnában, köztük Bereg vármegye alispánja, Lónyay János, és a néhai miniszterelnök Lónyay Menyhért.

Bővebben...

Az 1944-es szovjet megszállást követően a faluból 108 férfit hurcoltak el a szovjet haláltáborokba, közülük 58-an soha nem tértek haza. 1988-ban Szalóka népe a temetőkertben jelképesen újratemette az áldozatokat. Ez volt az első emlékmű Kárpátalján a sztálini lágerekben és a II. világháborúban elesettek emlékére.

Bővebben...

A mai Kárpátalja legnagyobb magyarlakta települése Nagydobrony. Itt él a legkeletibb palóc közösség, kiknek szokásait a Magyar Ház mögötti tájházban ismerhetjük meg.

Kárpátalja legnagyobb református templomát is itt találjuk.

A két nagy világégésben elesett magyar honvédeknek 1941-ben emelt szobrot Nagydobrony közössége.

Nagydobronyban ma is él a néphagyomány, a település híres szőtteseiről.

Bővebben...

A Bégányi család ősi fészkének templomát egy különleges 15. századi freskó díszíti. A falkép Szent Ilonát ábrázolja kereszttel, tövében két alakkal, olyan élénk színvilággal, mintha csak ma festették volna. A festett kazetták közel 140 éve díszítik a mennyezetet.

Trianon évfordulóján avatták fel a Nemzeti Összetartozás Parkját. A magyar motívumokkal díszített székelykapu, a kopjafa és a turul szobor és mellettük a játszótér üzenik: az elszakított Nagybégány nem felejti a múltját, de mondott le a jövőjéről sem.

Bővebben...

A helyi népemlékezet úgy tartja, hogy 1086-ban Szent László királyunk ezen a helyen vívott meg a kunokkal, s a győzelem helyén hálából templomot épített. Az egykori Istenháza helyén áll az ősi templom, ami 1560 óta a református felekezetet szolgálja.

Itt találjuk Kárpátalja egyetlen aquaparkját. Az Iváncsó-birtok a vulkáni tevékenység áldása, a termálvíz kiaknázására született. A kaszonyi gyógyfürdő épülete nem fukarkodik a magyar motívumokkal. Itt van a királyok terme is, ahol történelmünk legnagyobb uralkodóinak mellszobrait láthatjuk Attilától Szent Istvánig.

A falusi vendégfogadás egyik bástyája a jó nevű és remek konyhájú Kulacs étterem.

Bővebben...