Kelet-Bánát – Úri világ Torontáltól Temesig
Hazajáró műsorok

Kelet-Bánát – Úri világ Torontáltól Temesig

273. rész
"A Bánátban elszigeteltségük dacára is megtartották erős faji jellegüket, őseiktől örökölt szokásaikat és megmaradtak magyarnak. Féltve őrzik tradícióikat és büszkék százados múltjukra."
F. Gy.

Elbolyong az utazó a bánáti pusztaság keleti-déli végein. Szertenéz, s nem lelé a régi hont az új hazában. Csak leomlott vagy megújult színfalak maradtak Torontál és Temes úri világából. Fiatal úrihölgyek és öreg grófok helyett a dohos szagú romlás költözött a bánáti kastélyok falai közé, s ápolatlan gaz az angolparkokba. Messze elkerülik már Bánátot a nemes urak, ahogy a betyároknak, nemzetőröknek és a szorgos német telepeseknek is csak a különösen érzékeny utazó képes fellelni a szellemét. Mert azért ott vannak még az ódon falak között és az árnyas folyópartokon. Ahogy magyar szó, magyar ima és magyar ének is száll még az ég felé, a szláv tenger szórványszigetein. Mert oly sok viszály után még vannak, akik hisznek a bánáti magyar jövendőben.