9. rész

Kelemen-havasok 2. – Fent a gerinceken


"Ma már csak fent a gerinceken, a forrásvidékek táján áll még a rend. Oda húzódtak föl a szarvasok is, és az a néhány megmaradt medve. Ősszel a nagy bikák hangja a ködön át...

10. rész

Csornahora-hegység – Ezüstföld kincse


Van egy hegység a Kárpátokban, amely valahogy mindmáig méltatlanul kevés figyelmet kapott. Ha kíváncsi tanárként körbetekintettünk a Kárpát-koszorú osztálytermében és megkérdeztük...

11. rész

Gyimes – A csángók patakországa


"Ily tüneménynél, egy ily nagyszerű tájnál szebbet se Tyrol, se Svájcz nem tud felmutatni, s mi még sem ismerjük, még kevésbbé méltányoljuk e szép hazát. Kétségtelenül szép a...

12. rész

Hargita – A székelyek Szent hegye


"E havas hosszu lánczolata csak nem párhuzamosan vonul el a határszéli Kárpátokkal, egy sokkal szilárdabb és nemesebb anyagu belső védfalát képezve a hon keleti határának. E nagyszerü...

14. rész

Kócs-havas – Árva és Liptó határhegysége


"E magas hegységektől környezett és borított tájképi szépségekre és vadregényes jellegére nézve hazánknak legszebb, legérdekesebb részei közé sorozható. A felhőkbe meredő...

15. rész

Kis-Fátra – A harmadik halom


Ez a hatalmas mészkőhegység a magyar Felföldnek a Magas-Tátra után legszebb és legváltozatosabb bércze. Éjszakon Trencsén és Árva megyék közt szegélyezi a túróczi medenczét. A mily...

16. rész

Kalota-havas – Felszeg Vigyázója


Földünk köves és sovány és hegyes-völgyes, mintha egyszer valami óriásekével összevissza szántották volna. Kurta a nyár itt, hosszú és hideg a tél, és a vénséges Vlegyásza...

17. rész

Téli Páring kóstoló – A Zsil ölelésében


"A piski–petrozsényi vasút megnyitása előtt a Zsil medenczéjét csak havasi pásztorok lakták. A havasi rétek alján ez időben szegényes faviskók s várszerűen bekerített marha-aklok...

18. rész

Selmeci-hegység – Az aranygyík földje


"Éjszak felé az egyre magasabbra meredő hegyeket sűrű erdőségek borítják, lombos erdők, a legéjszakibb részen fenyvesek is. Csak a Selmeczbányát körűlölelő hegyek egy része kopasz...