308. rész

Zarándi-hegység 2. – Solymos várától a Solymos csúcsáig


„A Hegyes-Drócsa a Marostól északra emelkedő magyar-erdélyi határhegység legnyugatibb keresztága. A Drócsa-hegység derekát lomberdők fedik, széles gerince és oldalai azonban...

309. rész

Berettyómente – Silvania a Rézaljától az Érmellékig


„A láthatár keleti szélén a Meszes terpeszkedik, mint begörbített kard a Rézzel együtt úgy ölelkezik. E két hegység vonulata e tájnak háttere, gyermekkorunkban azt hittük, hogy ott...

310. rész

Alsó-Maros-Mente – Folyóparti barangolás vármegyék határán


„A táj mindegyre ismétlődik, mint gyatra szónok rögeszméi. Sehol egy domb, emelkedés, amelyben a tekintet megkapaszkodhatnék. Milyen is a mesterséges határ a végtelen síkságon, amelyet...

311. rész

Felső-Maros-Mente – Kastélyok a Mezőség és Marosszék peremén


„A nagy hegyek már régen elmaradtak, erre szelíd hegyhátak gyönyörködtetik a szemet. A kedves tájnak van egy ékszere, a Maros napfényben csillogó lánca, melyen ezek a kastélyok...

312. rész

Besztercei-dombság – A mezőségi Sajó mentén


„Ez a táj, a Mezőség pereme, a Nagy-Szamos és a Sajó völgye valójában mindig a maga hősének tartotta László herceget, de emléke búvópatakként rejtekezett a lelkek mélyén, miként...

313. rész

Kiszucai-hegyvidék – Trencsén határvidékén


"Különös vidék. A girbegurba völgyekben hosszú, végenincs falvak, a meredek hegyoldalakon szeszélyes összevisszaságban odapetyegtetett házak, ameddig a szem ellát. Irtványtanyák....

314. rész

Jablonkai-hegység – A Morva-Sziléziai-Beszkidekben


"Trencsén megye északi határhegységének fő gerince a magyar, morva, sziléziai és gácsországi határon áll; itt emelkednek legmagasb tetői is. Csaknem egészen krétakorú kárpáti...

315. rész

Domásai-dombság – A Tapolytól az Ondaváig


Mindig van valami vonzó varázsa az átmeneti vidékeknek. Így van ez az Alacsony-Beszkidek és a Zempléni sík között húzódó Domásai-dombságon is, amit manapság Ondavai-hegységnek is...

316. rész

Branyiszkói-hegység


"A régi Magyarország északi határvármegyéinek koszorújában Sáros vármegye magas hegyláncokkal körülzárt háromszög, csúcsával délnek fordulva ékelődik Szepes, Abaúj és Zemplén...