290. rész

Réz-hegység – Rézalja és Báródság szent rengetegeiben


„A Rézhegység lábait a Sebeskörös, a Kraszna és a Berettyó vizei öntözik és ezek völgyei által elég élesen elhatárolt különálló hegytömböt alkot. A szilágysági középhegyek...

291. rész

Királyerdő-hegység 2. – A Sebes-Köröstől a Jád-völgyéig


„Hogy miért nem ismerik nálunk ezt az érdekes hegységet, annak igen egyszerű oka van. Egyszer egy férj, kinek nagyon szép felesége volt, így sóhajtott fel: „Az én feleségem a legszebb...

292. rész

Aradi-hegyalja – Borúra derű Világostól Ménesig


„Arad és hegyek. Hát hogyan? Ezt a két fogalmat is össze lehet kapcsolni? Tudom, hogy ezt kérdezik tőlem, akik Aradot ismerik. Valami különös levegőjű környék. Alföld lenne már és...

293. rész

Béli-hegység – Bihar nyugati sasbércén


„Kezünkben a turistabot, hátunkon a zsák és tempóban haladunk előre... Elvezetlek, kedves olvasó, erdős hegyek, tündéri völgyek mélyébe, honnan csak a fejünk fölött mosolygó kék...

294. rész

Lokva-hegység – Népek kohója az Aldunai-hegyvidéken


"Magyarhon legdélkeletibb részében van egy fölséges regényes tájék, mindenben gazdag, amit csak a természet szépet, jót és becsest nyújthat az embernek. Ez az úgynevezett bánáti...

295. rész

Almás-hegység – és az Orsovai-hegység vidéke


"Déli Magyarországnak talán legérdekesebb hegysége a Duna alsó völgyét összeszorító Szretinye. Aki az Al-Dunát látta, azonnal e hegységre is gondol, mert ez adott alkalmat ős...

296. rész

Kalotaszegi-dombság 1. – Sebesvártól Zsobokig


"Egyik jellemző tulajdonsága ennek a különös vidéknek, hogy a maga szépségeit nem tárja rögtön az ember elé; olyan, mint minden igazi nagy művészi alkotás: nem kirakatba való,...

297. rész

Kalotaszegi-dombság 2. – Almásvártól Körösfőig


"Talán minden magyar népcsoport közül legkonzervatívabb, legkonzerválóbb képességű kalotaszegi nép, az ő fénykorában kapott és szerzett művészi stílusát, csodálatos...

298. rész

Kapusvidék – Átmenetek Kolozsban


"Megismerni egy népet otthonában, szokásain és művészetén keresztül: turista cél. Látni eddig meg nem látott, hallani eddig meg nem hallott dolgokat, megismerni az eddig előttünk is...