Hazájaró műsorok

Így festett anno a Kis-Kárpátok és a Fehér-Kárpátok között hullámzó átmeneti dombvidék. A Miavai-dombság alacsony volta miatt mindig könnyű átjárást biztosított a nyugat felől...

Hazájaró műsorok

Miután a Kárpátok koszorúja a Duna dévényi partjáról nagy ívben észak felé magasodik, de még éppen nem nyúlik fel 1000 méterig, a történelmi Magyarország és Morvaország ezeréves...

Hazájaró műsorok

Északról dél felé folyvást a Garam, ahogy a vad hegyek szorításából kiérve szelídebb tájakra ér, egyre magyarabb települések között kanyarog. Felvidéknek ezen az átmeneti...

Hazájaró műsorok

„Az Északnyugati-Kárpátok alacsonyabb, belső, szerteágazó vonulatának egyik méltatlanul járatlan tagja.” Így jellemeztük itt jártunkkor a Sztrázsó-hegységet. Ha ez így van, akkor...