Hazájaró műsorok

Északról dél felé folyvást a Garam, ahogy a vad hegyek szorításából kiérve szelídebb tájakra ér, egyre magyarabb települések között kanyarog. Felvidéknek ezen az átmeneti...

Hazájaró műsorok

„Az Északnyugati-Kárpátok alacsonyabb, belső, szerteágazó vonulatának egyik méltatlanul járatlan tagja.” Így jellemeztük itt jártunkkor a Sztrázsó-hegységet. Ha ez így van, akkor...