Hervartó

Hervartó

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
2/10

Her­var­tó olyan kin­cset rej­te­get, amely­nek nin­csen pár­ja se a Fel­vi­dé­ken, se az egész Kár­pát-meden­cé­ben. A sáro­si ácsok keze mun­ká­ját dicsé­ri Assi­si Szent Ferenc­nek szen­telt fatemp­lo­ma. Her­var­tó hívei a főol­tárt díszí­tő Ale­xand­ri­ai Szent Kata­lin­hoz, Szűz Mári­á­hoz és Szent Bor­bá­lá­hoz imád­koz­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: