Tavas-tó

Tavas-tó

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
6/10

A Sze­pe­si-Mag­ura egyet­len tava a feny­ve­sek­ben meg­bú­jó cso­dá­la­tos Jezer­sz­ko-tó, ami egy föld­csu­szam­lás követ­kez­té­ben kelet­ke­zett.

Hazajáró epizódban szerepelt: