Zsibrice-csúcs

Uticélok / Felvidék / Nyitra
Nehézségi szint:
4/10

A Zsibri­ce mész­kő­szik­lá­i­ról pazar kilá­tás nyí­lik a Nyit­ra-völ­gyé­re és a Zobor-vidék észa­ki részé­re, a hegy mögöt­ti, úgy­ne­ve­zett hegy­me­gi fal­vak­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: