Klenóci-Vepor-csúcs

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

A Kle­nó­ci-Vepor csúcs­ról tisz­ta idő­ben pazar kilá­tás nyí­lik a táj­ra. Innen belát­ni egész Gömört, de a távol­ban a Mát­ra és a Bükk is elő­buk­kan. Nem vélet­len, hogy annak ide­jén a cser­ké­szek ked­velt kirán­du­ló­he­lye volt.

Hazajáró epizódban szerepelt: