Karos

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

Karos hatá­rá­ban, a Hon­fog­la­lás kori Régé­sze­ti Park­ban kop­ja­fák jelö­lik az elmúlt szá­zad­ban fel­tárt síro­kat. Nem­ze­ti sír­kert ez, a Kár­pát-meden­ce eddig ismert leg­gaz­da­gabb hon­fog­la­lás-kori teme­tő­je, amely­nek gaz­dag lelet­anya­ga jel­zi, hogy a magyar­ság ural­ko­dó nagy­fe­je­del­me ebben a tér­ség­ben épít­het­te ki első hatal­mi köz­pont­ját.

Hazajáró epizódban szerepelt: