Bély

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

Bély 1781-ben épült Sennyei kas­té­lyá­nak díszes már­vány­ter­mi fák­lyái is kialud­tak rég, de még­is meg­őriz­te mél­tó­sá­gát, és leg­alább a főépü­let hom­lok­za­ta meg­mu­tat vala­mit Bély régi fényé­ből.

Hazajáró epizódban szerepelt: