Mária-kút

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
3/10

A Bás­ti-hegy búcsú­já­ró helye már las­san egy évszá­za­da a Mária-kút. Vize gyó­gyí­tó erő­vel bír, így min­den évben ren­ge­teg magyar zarán­dok láto­gat­ja meg a cso­da­té­vő for­rást.

Hazajáró epizódban szerepelt: