Sztrecsény

Uticélok / Felvidék / Trencsén
Nehézségi szint:
1/10

Ahol a Vág ket­té­sze­li a Kis-Fát­rát, ott fek­szik Sztre­csény. A tele­pü­lés fel­leg­vá­rá­ról ismert, amit a Balas­sa csa­lád épít­te­tett a 13. szá­zad­ban. A vár a 14. szá­zad ele­jén Csák Mátéé, majd Károly Róbert egyik ura­dal­mi szék­he­lye lett. Később bir­to­kol­ta a Pong­rácz csa­lád, Cor­vin János, Sza­po­lyai János, de a Koszt­ka, a Ders­ffy, majd a Wes­se­lé­nyi csa­lád is. 1698-ban I. Lipót csá­szár paran­csá­ra fel­rob­ban­tot­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: