Tarisznyavár

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
3/10

Mikor 1550-ben a török már a fel­ső-magyar­or­szá­gi vára­kat veszé­lyez­tet­te. A Sel­me­ci-hegy­ség és a Kor­pon­ai-domb­vi­dék között fek­vő Kor­pona határ­vi­dék lett. Sor­ra épül­nek is a figye­lő­pon­tok, hogy a vité­zek a török köze­led­tét idő­ben hírül adhas­sák. 1564-ben a Kor­pona felet­ti dom­bon meg­épül Tarisz­nya­vár őrtor­nya.

Hazajáró epizódban szerepelt: