Kovácsfalva

Uticélok / Felvidék / Zólyom

Ami­kor 1899-ben Kovács­fal­va mel­lett a geo­ló­gu­sok új szén­le­lő­he­lyek után kutat­tak, fúró­ik nyo­mán szén helyett várat­la­nul hévíz tört fel. A közel 49 fokos szén­sa­vas-kén­hid­ro­gé­nes ter­mál­víz sok­fé­le nya­va­lyá­ra nyújt gyógy­írt, de a kiépí­tett für­dő­he­lyet elő­sze­re­tet­tel hasz­nál­ják pihen­te­tő für­dő­zés­re is.

Hazajáró epizódban szerepelt: