Ótoporc

Ótoporc

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

A Topor­ci-patak völ­gyé­ben emel­ked­ve, az erdő sűrű­jé­ben már csak hűlt helyét talál­juk az Árpád-kori Óto­porc­nak. A tele­pü­lés helyen pusz­ta lege­lő maradt, és egy hárs­fa, ami a legen­da sze­rint a Gör­geyek ültet­tek a 14. szá­zad­ban, és a csa­lád címe­ré­ben is gyö­ke­ret vert.

Hazajáró epizódban szerepelt: