Bozók vára

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

Ezer éves tör­té­nel­münk tanú­ja a bozó­ki vár, ami az 1100-as évek ele­jén még kolos­tor­nak épült Szent Ist­ván tisz­te­le­té­re. 1530-ban Balas­sa Zsig­mond elfog­lal­ta, kiűz­te a szer­ze­te­se­ket. Ekkor épül­tek a kolos­tor négy sar­kán a bás­tyák. 1541-ben a török ost­ro­mol­ta meg a várat, de végül nem sike­rült beven­ni­ük. Jelen­leg üre­sen áll.

Hazajáró epizódban szerepelt: